sevtap yokuş veznedaroğlu

  1. 1.
    kocaeli üniversite anayasa dersine giren ve bu sene profesor olan ve gerek anlatımı gerekse derslerdeki birebir etkileşimi olsun hukuk fakültesi öğrencileri arasında çok sevilen bir öğretmendir.
    #9652245 :)