sevtap yokuş veznedaroğlu

  1. 3 1
    kocaeli üniversite anayasa dersine giren ve bu sene profesor olan ve gerek anlatımı gerekse derslerdeki birebir etkileşimi olsun hukuk fakültesi öğrencileri arasında çok sevilen bir öğretmendir.
    #9652245