sartli tahliye

  1. 0 0
    tutuklu olan kişiyi, çeşitli şartlar öne sürerek ve o şartların uygulanması isteyerek serbest bırakmak.
    #266751
  2. 0 0
    cezasının infazının 2/3 lük kısmını iyi halli olarak geçiren hükümlünün geriye kalan süreyi dışarıda geçirerek infazını sağlayan kurum. şayet bu zaman diliminde yeni bir suç işlerse, geri kalan 1/3 lük kısmı da yatmak durumunda kalır hükümlü. ayrıca lüzumsuz bir kurum, ne kadar ceza alıyorsa onu yatmalı. ancak eskiden neredeyse yarısından falasını dışarıda geçirdiğini düşünürsek yine de iyileşme var diyebiliriz.
    #1938977
sartli tahliye ile alakalı başlıklar