sarf karari

  1. 1.
    soruşturma aşamasında zorunlu müdafi, keşfe giderken aracı kullanılan şoför, otopsi yardımcısı, hekim ,bilirkişi vs. gibi kişilerin harcadıkları emekle doğru orantılı takdir edilen ücretin ödenmesini sağlayan ve cumhuriyet savcısınca verilen karar.
    #2759485 :)