3

sadettin köpek

  1. 1.
    sarayı ya da yaşadığı mekan uçurum kenarında olup, çok sayıda cariyesi bulunduğu söylenmektedir. önemli devlet adamlarını buraya getirip, dünya zevklerini tattırırmış, öldürülmesi gerekenleri ise öldürüp, uçurumdan attırırmış.
    #5859572 :)
  2. 2.
    lakabı olan "köpek" dönemin türkçesinde "sadık" anlamına gelen türkiye selçukluları veziri. yaptığı kötülük ve entrikalardan sonra "köpek" sözcüğü türkçe' de hakaret anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
    #5859608 :)