sadece solcularin kullandigi kelimeler

entry 23 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  kullanıldığını duyduğunuzda o kişinin solcu olma ihtimalinin yüksek olduğunu bilirsiniz.

  (bkz: sorunsal)
  #4200943 :)
 2. 2.
  (bkz: kucuk burjuva aliskanligi) *
  #4200949 :)
 3. 3.
  amerikanın köpeği, işkenceci katil kenan evren.
  #4200980 :)
 4. 4.
  (bkz: izim zim zım)
  #4201033 :)
 5. 5.
  sağ değil sol yumruğunu kaldıracaksın diyebilirler.

  edit: el değil yumruk *
  #4201035 :)
 6. 6.
  insanların hakları gasp ediliyor.
  doğa, emperyalistlerce sömürülüyor.
  yaşasın halkların kardeşliği! (ki evrenseldir)

  gibi birçok şey...

  not: kelimeler birleşir cümle olur.
  #4201108 :)
 7. 7.
  -netice de marks da tam bunu istedi..

  -aslında proleterya..

  -emeğin bıdı bıdı
  #4339302 :)
 8. 8.
  (bkz: delikanlı gayler)
  #4339312 :)
 9. 9.
  "Kavga bir çember gibi, her bir noktasından başlar ama asla bitmez" türevi kelime ve kelime öbekleridir.
  #4410261 :)
 10. 10.
  (bkz: haymatlos)
  #4410280 :)
 11. 11.
  çözümleme
  devrim
  eylem
  özgürlük
  eşitlik
  sınıf ayrımına karşı olduğunu dile getiren her kelime yada cümle...
  #4410302 :)
 12. 12.
  (bkz: yoldaş)
  #4410311 :)
 13. 13.
  (bkz: proletarya)
  (bkz: komprador uşağı)
  (bkz: ezilen halklar)
  (bkz: oportünist)*
  #4410345 :)
 14. 14.
  (bkz: proleterya)
  #4410360 :)
 15. 15.
  sen yanmazsan ben yazmazsam biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.
  #4410361 :)
 16. 16.
  anne beni solcular mı kullanıyor?

  (bkz: özgürlük)
  #4410489 :)
 17. 17.
  (bkz: baykal bizi diskoya gotur) *
  #4410513 :)
 18. 18.
  solcuların kendilerine tapulu olduğunu sandıkları sözcüklerdir kimisi.

  1- devrim. Bu ülkede En büyük devrimi kim yapmıştır?
  Milliyetçiler yani Türk devrimi,Mustafa Kemal devrimi

  2- Eşitlik. Herkesi aynı çatı altında sınıfsal farklılıklarına bakmadan toplamaya eşitleştirmeye çalışan kimdir?
  Türk devrimiyle Cumhuriyet.

  3-Özgürlük. (bkz: hürriyet kasidesi) başka söze gerek yok.

  4-ezilen halklar. Mustafa Kemal'in Türk devrimi bütün doğu halklarına sovyetlerin kandırmacasından çok ulusal bir özgürlük vaad etmiştir.

  5-kardeşlik. Sovyetlerin Kırım,azeri,kazak katliamlarına ses çıkarmayanların Kardeşlikten dem vurması ise saçmadır.Milliyetçiler gerçek kardeşlik anlayışıyla kardeşlerinin acıları dinmesi için yıllar yılı uğraşmışlar şuanda ise bir birlikte kardeşçe yaşamak arzusu içerisindedirler.
  #4410523 :)
 19. 19.
  (bkz: nalet olsun içimdeki insan sevgisine)

  şu sıraların en baba solcusunun klişe lafı.
  #4410533 :)
 20. 20.
  kriz, laiklik, kemalizm, akp, tayyip, kömür.
  #4410561 :)
 21. 21.
  Burjuvazinin jargonunda kamu çalışanı olarak geçen kelime sanayi işçisi ile birlikte proleterya , millet ya da ulus yerine sınıf gibi kelimelerdir. Keramet kelimelerde olsa üç kere komünizm diyerek komünizmi getirebilirdi işçi sınıfı. Ancak görülüyor ki kelimeden ziyade kelimenin içinin doldurulması önemlidir. Bir burjuva için " eşitlik " emperyalist ülkeler arasındaki sermayenin serbest dolaşımı anlamına gelirken , bir solcu için sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum anlamına gelir. "Özgürlük" kelimesininin anlamını serbest ticaret ve özel mülkiyette arayanlar olduğu gibi toplumsal mülkiyet ve kamu yararı ilkesinde de arayanlar vardır. Burjuvazinin kendi sınıf çıkarları doğrultusunda içeriğini boşaltıp , gerekiyorsa adını değiştirip , işçi sınıfının ideoloji ve ilkelerini tasfiye etmek amacıyla kullandığı ortak kelimelerdir. Jargon yaratma süreci Muro gibi karakterlerle burjuvazi basını tarafından sürdürülmektedir.
  #4410584 :)
 22. 22.
  belirli bir sol jargonun varlığı gerçektir ancak tanımı daha doğru koymakta yarar var. hiçbir biçimde bu kavramlar aniden solcuların uydurdukları kavramlar değillerdir. örnek vermek gerekirse; emperyalizm kavramı solcuların geliştirdikleri ve ona karşıt bir anlam yükledikleri gerçektir. insanların akıllarında da emperyalizmin bu kadar kötü bir algılıyışa sahip olunmasının nedeni- her ne kadar destekleyenleri en az karşı çıkanlar kadar olsa da- emperyalizmin politikaları olduğu kadar solcuların mücadelesi de önemli bir veridir. ancak tarihsel açıdan emperyalizm kavramını ilk modelleştiren kişi bir ingiliz iktisatçı olan ve ona olumlu bir anlam yükleyen hobson'dur. zira burjuvazi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, devrim vs... gibi kavramlar pek ala solculardan önce kullanılmıştır. ancak bugün baktığımızda diğer görüşler bir takım iddialarda bulunuyor dahi olsalar bu kavramların kendilerinde eğreti durdukları bir gerçektir. bu nedenle kimi kelime ve kavramlar solculara bu kadar içkindir ve bu kelimeleri tek kullanan gruplarmış gibi gözükürler. olay bundan ibarettir.
  #4410605 :)
 23. 23.
  millet yerine ulus,
  milliyetçilik yerine ulusalcılık,
  inkilap yerine devrim.
  #4410943 :)