s420

  1. 1.
    en son deprem yönetmeliğine göre standart betonarme yapılar için kullanılabilecek en yüksek dayanımlı çelik donatı sınıfıdır. daha yükseğinin kullanılmamasının nedeni, ekonomik değil, güvenlikle alakalıdır. betonarme elemanın mantığı beton ve çeliğin birlikte hareket etmesidir. s420 den daha kaliteli çelik donatılar, beton ile birlikte hareket edemez. elemana gelen kuvvetler karşısında çelik donatı çok az deforme olurken beton çok fazla deforme olur. bu da aderansı ortadan kaldırır. en sonunda beton çelikten sıyrılır.
    #7916909 :)