bugün 220 başlık
kapat

sürveyans

  1. 0 0
    hastalıklara ait verilerin düzenli olarak toplanması, bu verilerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve ilgili birimlere dağıtılması işlemlerinin tümüdür.
    #13648312