sürdürülebilirlik

 1. 2 2
  bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamaktır.
  #5326288
 2. 3 3
  belirli amaç veya hedefin, belirli bir denge içerisinde bugünden gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir.

  iktisatta konuyla ilgili, özellikle sürdürülebilir kalkınma'dan bahsedilir,

  Sürdürülebilir kalkınma, belirtildiği üzere bir denge içerisinde (insan-doğa etkileşimi), doğal kaynakları tüketmeden veya aşırıya kaçmadan tüketerek, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılamak adına bugünden bir takım planlama yapma çabalarını içerir ve genelde ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik olmak üzere çok boyutlu bir kavramdır,

  bununla birlikte, dış ticaret ilişkilerinde de borcun sürdürülebilirliği konusu yer almaktadır, burda da bir kredinin, bir ülke adına, yüksek miktarlarda alınmasının -her zaman- sorun yaratmayacağını, önemli olanın vade uyumuyla, -kısa vadeli borçları kısa vadeli yatırımlara yönlendirilmesi-, borcun sürdürülebilirliğini sağlamak olduğuna değinilir.
  #5326404