bugün 625 başlık

sünbül kasidesi

 1. 0 0
  divan edebiyatının en önemli temsilcilerinden baki'nin hocası mehmed efendi için yazdığı redifli kaside.
  #3071765
 2. 0 0
  aslı sünbül kasidesi'dir. sünbül redifi ile yazılmıştır.

  --spoiler--
  Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül
  Oldu iklim-i çemen tahtına server sünbül
  Şeh levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin
  Göğsinün düğmelerin çözdi serâser sünbül
  --spoiler--
  #3071873