bugün 749 başlık

sübut

 1. 0 0
  Sabit olma, ispat edilme...
  #5849207
 2. 0 0
  Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat'i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş.
  #8519446
 3. 0 0
  Cumartesiler. Cumartesi günleri.
  #8519461