bugün 237 başlık

refleksif düşünce

  1. 22
    kendi üzerine katlanarak derinliğine düşünme. düşüncenin belli bir nesne üzerine yoğunlaşması hali, kendine dönük düşünce.
    #6397517