rönesansın nedenleri

 1. .
  haçlı seferleri sonucunda doğu uygarlığındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin avrupa'ya taşınması,
  istanbul'un fethinden sonra buradaki bilim adamlarının italya'ya gitmesi,
  antikite eserlerinin incelenerek hümanizma hareketinin başlaması,
  coğrafi keşiflerle zenginleşen burjuva sınıfının mesen denilen koruyucu aileler oluşturulması,
  avrupa'da yetenekli sanatçılar ile bilim ve düşünce adamlarının yetişmesi,
  matbaanın ve kağıdın yaygınlaşması ile düşüncelerin her tarafa kolayca yayılması,
  skolastik düşüncenin değerini kaybetmesi,
  avrupa'nın endülüs'teki islam medeniyetini sicilya adası aracılığıyla yakından tanıması.
  #6882738 :)