pi bağı

 1. 1.
  her atom bir tane sigma bağı yapabilir ve bu sigma bağını oluşturduktan sonra oluşturduğu bütün bağlara pi bağı denir. (bkz: sigma bağı)
  #979555 :)
 2. 2.
  sigma bağından daha zayıftır.
  #1810193 :)
 3. 3.
  alken ve alkinlerde bulunur.bu bağlar açılınca alkana dönüşürler.
  #1810209 :)
 4. 4.
  bazı moleküllerde iki atom birbirine iki, üç bağ ile bağlanabilir.iki atom arasında tek bağ varsa bu bağ sigma bağıdır.ikili bağ varsa biri sigma, diğeri pi bağıdır.Üçlü bağ varsa bir tanesi sigma, diğerleri pi bağıdır.
  #6489491 :)
 5. 5.
  sigma bağına göre daha zayıf olan bağlardır.
  #6489509 :)

pi bağı ile alakalı başlıklar