parsiyel

  1. 1 1
    Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.
    #320014
  2. denizcilikte bir konteynerın birden çok yükleyici (shipper) tarafından doldurularak birden çok kişiye pazarlanması durumunda birbirinden ayrı her bir yük birimi için kullanılan kavram.

    (bkz: parsiyel yük)
    #4092619