bugün 1130 başlık

parasal genişleme

 1. 1 1
  piyasadaki faiz oranlarının yeteri kadar para talebini karşılamadığı durumlarda merkez bankalarının bankalar aracılığı ile piyasanın ihtiyacı olan para talebini piyasaya sunması işlemidir.

  aynı zamanda, devletin bütçe açıklarının mer­kez bankası kaynağından finanse edilmesi ve para otoritelerince sürdürülen genişleyici para/kredi politikaları sonucunda da ortaya çıkar.

  sürekli bu yola başvurulduğunda enflasyonist baskılara yol açar.

  diğer türkçe kullanım şekilleri ise parasal gevşeme ve nicel gevşemedir

  ingilizcede quantitative easing olarak geçer.
  #12419058
 2. 0 0
  Türkçe'de niceliksel gevşeme olarak da bilinen, merkez bankalarının piyasadaki para ve kredi sıkışıklığını aşmak için uyguladığı likiditeyi artırıcı tedbirler bütünüdür.
  #25475399