bugün 1857 başlık

parasal genişleme

  1. 1 1
    piyasadaki faiz oranlarının yeteri kadar para talebini karşılamadığı durumlarda merkez bankalarının bankalar aracılığı ile piyasanın ihtiyacı olan para talebini piyasaya sunması işlemidir.

    aynı zamanda, devletin bütçe açıklarının mer­kez bankası kaynağından finanse edilmesi ve para otoritelerince sürdürülen genişleyici para/kredi politikaları sonucunda da ortaya çıkar.

    sürekli bu yola başvurulduğunda enflasyonist baskılara yol açar.

    diğer türkçe kullanım şekilleri ise parasal gevşeme ve nicel gevşemedir

    ingilizcede quantitative easing olarak geçer.
    #12419058
  2. 0 0
    Türkçe'de niceliksel gevşeme olarak da bilinen, merkez bankalarının piyasadaki para ve kredi sıkışıklığını aşmak için uyguladığı likiditeyi artırıcı tedbirler bütünüdür.
    #25475399