parasal genişleme

 1. 1.
  piyasadaki faiz oranlarının yeteri kadar para talebini karşılamadığı durumlarda merkez bankalarının bankalar aracılığı ile piyasanın ihtiyacı olan para talebini piyasaya sunması işlemidir.

  aynı zamanda, devletin bütçe açıklarının mer­kez bankası kaynağından finanse edilmesi ve para otoritelerince sürdürülen genişleyici para/kredi politikaları sonucunda da ortaya çıkar.

  sürekli bu yola başvurulduğunda enflasyonist baskılara yol açar.

  diğer türkçe kullanım şekilleri ise parasal gevşeme ve nicel gevşemedir

  ingilizcede quantitative easing olarak geçer.
  #12419058 :)
 2. 2.
  Türkçe'de niceliksel gevşeme olarak da bilinen, merkez bankalarının piyasadaki para ve kredi sıkışıklığını aşmak için uyguladığı likiditeyi artırıcı tedbirler bütünüdür.
  #25475399 :)