parametrik

 1. 1.
  * degiskene bagli, degiskenle alakali.
  #2102214 :)
 2. 2.
  tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini vurgular.

  psikoloji araştırmalarında kullanımına bakacak olursak, şöyle bir araştırma deseni düşünebiliriz: 100 obsesif kompülsif bozukluk hastasının yeme davranışları incelenir. çıkan sonuç, obsesif kompülsif bozukluk hastalarının yüzde 80inin yeme bozukluğu olduğu, ya da yeme bozukluğu olmadığı gibi bir sonuçtur.

  ancak bu yeme davranışlarının derinine inip de özellikle hangi tatlıları tercih ettikleri gibi spesifik bir konuyu asla incelemez. çoğulcudur, genel sonuç arar. bu bakımdan parametrik olmayan (non parametric) yöntemin tam karşısındadır.
  #4487635 :)

parametrik ile alakalı başlıklar