bugün 922 başlık

pakraduniler

 1. 3 2
  20.yy in ilk yarısına kadar divriği ve eğin civarında varlıklarını sürdürmüş ve nerdeyse sabetayistler kadar ilginç olan etnik topluluk.
  #1717508
 2. 0 0
  ortaçağda ermeni ve gürcü tarihinde önemli bir rol oynamış ve 1801'de bugünkü gürcistan'ın merkezini oluşturan kartli ve kaheti krallığının 1804'te, gürcistan'ın batısında yer alan imereti prensliğinin 1810'da rusya çarlığı'na bağlanmasıyla sürgüne giden, yahudi kökenli ermeni hanedanı. gürcistan'da bagratid, ermenistan'da bagratuni, avrupa'da bagrationi adıyla bilinen bu hanedanın gürcistan kolu gürcüleşmiştir.
  #3273399
 3. 0 0
  ermeni yahudilere verilen isim.
  ermenilerin sabetayistleridir.

  pakraduniler 2700 yıldır ermeni cemaati içinde varlıklarını sürdürmekte ve kendi ibadetlerini gizlice yapmaktadırlar.

  pakraduniler, ermeni cemaati içinde son derece etkin bir konumdadır.
  tarih boyunca kurulmuş ermeni krallıklarından birini de bagratuni sülalesi adı verilen bu pakraduniler kurmuşlardır.
  #9933694
 4. 1 1
  pkk'nın arkasında da olduğu iddia edilen topluluk...

  http://haber.rotahaber.co...akraduniler-mi-var/274237
  #15583667
 5. 1 1
  iyice irdelenmesi gereken konu.

  pkk'nın eylemlerine başlamasıyla birlikte ermeni terör örgütü asala'nın eylemlerinin bıçak gibi kesilmesi,

  pkk'nın yöneticilerinin büyük bölümünün ermeni asıllı olması,
  http://www.frmtr.com/gene...091-pkk-li-ermeniler.html

  pkk'nın yayın organlarında gizliden gizliye ermenicilik yapılması,
  bu konuda anf adlı sitenin yayınları önemli veriler içermektedir. özellikle sözde soykırım konusunda pkklılar kraldan fazla kralcılık yapmaktadır ki bu da düşünen birini daha derin araştırmalar yapma gerekliliğine sürüklemektedir.

  kurulacak bir kürt devletinin bölgede asla bağımsız kalamayacağı gerçeğini terör örgütü yöneticileri bile dile getirmekte iken görülen amacın arkasında başka amaçlar yattığı farkedilmektedir.

  israil'in tarihte kendilerine en büyük iyilikleri yapmış millet olan türklere ihanet ederek ırak'ta ve türkiye'de bir kürdistan kurulması için pek çok farklı alanda faaliyet göstermesi.

  pkk'nın devlet kurmak istediği coğrafyanın siyonistlerin vaad edilmiş topraklar dedikleri sınırlar içerisinde bulunması.
  neredeyse bütün dünyayı yöneten yahudilerin israil'in topraklarının kendisine yetmediğinin farkında olması. toprağı kendisine yetmeyen ülkeler savaş çıkartırlar.

  israil'in bu coğrafyayı ermenilere bırakmayacak kadar güçlü ve ileri stratejileri olan bir devlet olması.

  bütün bunları bir çerçevede değerlendirdiğimizde işin arkasında siyonist-emperyalist oyunların yattığı farkedilecektir. ermenilerle sürekli dirsek teması içinde bulunan pkk'nın kürtler adına faaliyet göstermediği açık seçik ortada iken bölgede ermenistan adlı zayıf ve hasta devletin topraklarını büyütmesi de kimsenin işine gelmeyecektir. siyonizmin her fırsatta dile getirdiği vaad edilmiş toprakların sınırlarının nil'den fırat'a kadar olması oynanan oyunun arkasında başka ve güçlü aktörlerin olduğunu göstermektedir.
  #15583883
 6. 0 0
  (bkz: )Sevan Nişanyan
  #17203568
 7. 0 0
  Asıl kimlikleri Yahudiliktir. Sonradan Ermeni olmuşlardır. Şu anda bir kısmı Sünnî Müslüman, bir kısmı Alevî, bir kısmı Türk, bir kısmı Kürt görünüyorlar. Bir Pakraduninin kuyuya attığı taşı bir milyon Müslüman çıkartamaz.
  iran’da MEŞHED Yahudileri. Dıştan Şiî gibi görünür, içten Yahudidir.
  KAFKASYA TAT Yahudilerinin bir kısmı Müslüman postuna bürünmüştür.
  Tatar kökenli Kırım KIRIMÇAK Yahudilerinin bir kısmı da Müslüman görünür.

  edit:
  Milyarlarca dolar maddi zenginliğe ve paraya sahip olan Türkiye Müslümanları niçin bir “Türkiye Yahudilerini ve Sabataycılarını inceleme ve Araştırma Enstitüsü” kuramamaktadır??????
  #23365334
 8. 0 0
  BU militan, fanatik, holigan islam ve Müslüman düşmanlarının bir kısmı Yahudidir ama Yahudiliklerini gizlerler. Zahirî Müslüman isimlerinin ardında gerçek Yahudi isimleri vardır.
  Militanların, fanatiklerin, holiganların bir kısmı da Gizli (Kripto) Ermenidir.
  Dıştan Müslüman görünen birtakım Karaylar (Kırım Yahudileri) vardır.
  Yine Müslüman gibi görünen Kırımçaklar…
  Kafkasya Tatları (Azerîlerin Dağ Çufudu dediği taife)…
  En önemlileri Pakradunilerdir. Dıştan Müslümanmış gibi görünürler… Onun altında Ermeni kimliği… En altta asıl Yahudi kimliği…
  Nesturiler… Yezidiler…
  ihtilal, devrim, şiddete dayalı inkılap, sivil veya askerî darbe, çoğunluğun temel harklarını çiğneme, din hürriyetini boğma, vesayet faşizmi hareketlerinin altında ve ardında çoğunluk olarak bunları görürsünüz.
  Hepsi için söylemem ama bunların çoğunluğu su katılmadık Kemalisttir.
  Siz hâlâ Türkiyede en az bir milyon Kripto Yahudi ve bir milyon da Kripto Haçlı olduğunu bilmiyor musunuz?
  Kriptoların bir kısmı adlarından soyadlarından, kendi aralarında evlilik yapmalarından anlaşılabilir.
  Kripto Yahudiler paraya, servete, zenginliğe çok düşkündür.
  Kimisi icabında namaz bile kılar.
  Kripto Haçlılar M. Kemal’den nefret eder ama dıştan onu sever ve tutar gibi görünür.
  Kripto Yahudiler M. Kemal’i candan sever ve tutar.
  islamî hareket içinde Kripto var mıdır? Vardır, hem de çok vardır.
  islamî hareketin, islamî cemaatlerin içine bir sürü casus, ajan, provokatör, yönlendirici sokmuşlardır.
  Bunların isimlerini versene!.. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim… Hepsini yazmaz ama bir kısmını internetten öğrenebilirsiniz. Adamın veya kadının ismini yazın, yanına Yahudi mi, Ermeni mi kelimelerini ekleyin. Karşınıza bir yığın bilgi çıkacaktır.
  Bu Kriptolarla başa çıkılabilir mi? Cevap: Müslüman çoğunluk bugünkü şifahî kültürle bunlarla başa çıkamaz…
  Ümmet teşkilatı olacak, medenî Müslümanlar bir araya gelecek, ilmî tarihî araştırmalar yapılacak, bir strateji tesbit edilecek… Ondan sonra…
  Kriptoların en tehlikelisi kimlerdir? Pakradunilerdir…
  Eeee bunlarla başa çıkılamayacağına göre ne yapacağız?.. Bu parçalanmışlıkla, bu tefrika ile, bu fitne fesat içinde, bu kırsal kesim taşra kültürüyle, bu (atalarımızın mezar taşı kitabelerini bile okumaktan aciz bırakan) cahillikle, bu dedikodu kültürüyle bizim adam olmamız çok zordur.
  Öyleyse bunları niçin yazıp duruyorsun?
  Bir nebze olsun bilinsin için… Belki bazı gençler okurlar, kültürlü ve medenî Müslüman olmak için çalışırlar da ileride hizmet ederler.
  #25674426