ocaklik

  1. 0 0
    Bir yerin vergi gelirlerinin, ölümünden sonramirascılarına da kalma koşuluyla bir kimseye verilmesi yöntemidir.
    #178296
  2. 1 1
    osmanlı'da geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar.
    #1632011