bugün 584 başlık

normatif

 1. 33
  bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel.
  #489469
 2. 44
  ideal olarak belirlenmiş; olması gerekeni ortaya koyan.
  #2921898
 3. 20
  subjektif, değer yüklü, arzu edilir, ahlaki kriterler gereğince savunulan, objektif olmayan anlamlarında kullanılagelmektedir.
  #4172342
 4. 00
  emredici değerler ve davranış standartları. bir şeyin ne olduğu ile değil de nasıl olması gerektiği ile ilgilidir.
  #14403855
 5. 00
  normatif bir söylem, ne olduğunu değil, nasıl olması gerektiğini ortaya koyar.
  #18801411
 6. 11
  akla getirdiği ilk şey hans kelsen, normlar hiyerarşisi ve kemal gözlerdir.
  #18801416
 7. 00
  ''belirli kalıplar içinde olan'' demektir.
  #21293501