neocon

 1. 1.
  yabancı dilde açılımı neo conservative dir . türkçesi yeni muhafazakarlar dır.
  neocon luk günümüzde dünyanın "elit"lerine hakim görüştür.neocon'lar hafifletilmiş dinsel olguları kullanarak,abartarak toplumların çobanlığını yaparlar ya da güruhları yokuşa sürerler. sadece komplo teorilerinde var olduğu düşünülse de neoconlar televizyonlarda,örtülerin altında,bürokraside,iş yerlerinde ve diğer yerlerdedirler.
  sevimli bir akım olduğunu düşünenlerin bu konuları biraz daha açık görüşlülükle anlamaya çalışmalarını ,ufak farklılıkları kişisel çıkarlar uğruna büyütmenin bizlere nasıl zarar verdiğini ve neoconların bu işlerden nasıl,ne kadar kar ettiklerini araştırmalarını öneririm.

  bir insanın grup olabilmesi için kendini o gruba ait hissetmesi ve bu aidiyet bilincini yaşaması gerekir.

  küreselleşen dünyanın başına çapanoğlu çıkartan(açlık,gelir dağılımındaki bozukluk,savaşlar vs. vs. gibi) her mevzuunun altından; küresel bir ağ , bilinçli düzenlenmiş bir örgüt gibi bu neocon "insan" larının çıkması ; bu insanların aidiyetlerinin - "sıradan!" bir insanın ait olacağı gibi - vatanlarına,doğdukları topraklara , dinlerine , hatta çıkar gözetmeyen arkadaş gruplarına dahil olmadığınin -kanaatimce- apaçık kanıtıdır.
  görünen köyün kılavuz istememesine rağmen dünyanın ezici cahi çoğunluğu demokrasi kisvesi altında sanki sözleşmişler gibi,neredeyse dünyanın her yerinde bu adamları başa getirmektedir .zaten neoconlar geri kalan insancıl farklılıklara ve isteklere sahip insanları,görüşleri hatta bazen temsilcisi gibi gözükselerde ( (bkz: atatürkçülük) (bkz: kemalizm) (bkz: türkçülük) (bkz: laiklik) (bkz: dindarlık)... ) da itinayla,hissettirmeden (bkz: takiye) yavaş yavaş itin g.tüne sokmaktadırlar.

  bu tip küresel akımlardan genellikle yahudiler sorumlu tutulur ancak bu akımların yağverliğini yapan ezici çoğunluk diğer dinlerin, ırkların mensubudur.bu insanların idealize edilmiş tipini anlamak için %5 ile dünya ortalamasının altında büyüme oranımızla,yüksek cari açığımızla,büyüttükleri sorunlarla bizi "sevince" boğan ülü hakan,adnan menderesten ve fetihsultandan sonra bu gezegenin ve güneş sisteminin gördüğü en büyük devlet adamına bakmak yeterlidir.
  bir fikir akımı olarak neoconluğun böylesine güdülmeyi haketmeyen ülkemdeki karşılığına bir örnek ise nurculuktur. (bkz: nurculuk)
  ırak'ın,filistin'in ve onlarca başka lüzumsuz savaşın sebebi,yüzbinlerin katili görüştür.

  kara propagandalarla karanlıklara sürülen çoğunluklar yani hayata dair neredeyse tüm bilgileri gazete, televizyon gibi yanlı kaynaklardan olan herkes,"novus ordo seclorum" un ayak takımıdır.
  dünyada çağ açıp kapamak nezaman ki bir azınlığın eline verilir,işte o zaman tüm dinler,tüm inançlar,tüm kültür birikimlerinin hükmü düşer.atadan kalma tüm kültür birikimimiz bizim(yani insanlığını korkularıyla,sevinçleriyle her şeyiyle insan gibi yaşamak isteyenler)yani "ayak takımı cahil"lerin eğlencesi olur.

  bu işin çözümü basittir, (noam chomsky nin önerdiği gibi) kaçınılmaz gibi görünen "novus ordo seclorum" u köküne kadar kullanıp tepedeyken özümüzü YANi tüm zerafetiyle insanlığı yüceltmeye yeltenmek; tepedeyken "SIRADAN" insana çekilen çitleri kaldırmak.
  yoksa insanın insaf dileme çığlıklarıyla olacak iş değil.
  #2737503 :)
 2. 2.
  (bkz: neo-conservatives)
  #3954539 :)
 3. 3.
  Gelip geçmiş bir akım.
  #31637744 :)