nörotransmitter

 1. 1 1
  yanlış hatırlanmıyorsa nöronlar arası akım ya da madde geçisini sağlayan ara maddeler ya da uzantılardır.
  #132311
 2. 1 1
  sinir hücrelerinde bir uyarının diğer bir sinir hücresine geçmesini sağlayan maddedir. sinir hücresinden hızla gelen uyarı için kasis etkisi yapar. yani burda iletim daha yavaştır.
  #1444203
 3. 1 1
  sinapslar arasındaki impuls iletimini sağlayan aminoasit yapılı hormonal yapılar.
  (bkz: dopamin)
  (bkz: serotonin)
  #1447789
 4. 1 1
  (bkz: nöradrenalin)
  #1447809
 5. 1 1
  nöron hücreleri arasında iletişimi sağlayan maddelerdir. biri salgılar, diğeri anlar gibi olmalı bu iş.
  #1447853
 6. 1 1
  örn;
  (bkz: dopamin)
  (bkz: asetilkolin)
  #2802898
 7. 1 1
  (bkz: gaba)
  #2870428
 8. 1 1
  adlarına nedense özel bir ilgi duyduğum, nöronlar arası bağlantıyı doğru bir şekilde sağlama görevinde olan moleküller.
  #2923016
 9. 1 1
  Sinirsel aktarıcı.
  #4077756
 10. 2 0
  iki sinir hücresinin arasındaki sinaps boşluğunda bulunan, bir hücrenin aksonundan diğerinin dendritine uyartıyı taşıyan aktarıcıdır.

  doğrusu için (bkz: nörotransmitter)
  #4077764
 11. 1 1
  nöronlar arasında vey bir nöron ile normal bir hucre arasında iletişimi saglayan kimyasallara denir.

  nörotransmitterler algı süresini asıl belirleyici etkeni olan organik kimyasallardır. Bir canlının algı hızı ebatlarına bağlı değildir. Bilgi sinir üzerinde yaklaşık ışık hızı ile hareket eder, bilginin gecikmeye uğradığı tek yer nörotransmitterlerdir. Başka bir deyişle bir canlının sinir sisteminde ne kadar çok sayıda nörotransmitter varsa algısı o kadar yavaştır. Zaten teknik açıdan nörotransmitter varlığı tek parça sinir yokluğu demektir. Örneğin insanlarda ayak parmak ucundan beyne tek parçada giden ve hiç nörotransmitteri olmayan hatlar mevcuttur bu da algımızın hızlı çalışmasının sebebidir.
  #4323511
 12. 0 0
  iki gruptur. eksite edici (uyarıcı) ve inhibe edici (engelleyici).
  #14488591