muspet zarar

 1. 1.
  bir menfaatin yerine getirilmemesi nedeni ile elde edilmemiş olması durumundaki, sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan zarardır. kar mahrumiyeti de müspet zarardandır.
  müspet zarar hesabı için 2 yöntem vardır:

  1-somut yönteM:

  bir ticari satımda satıcı temerrüte düştüğünde , alıcı dürüstlük kurallarına uygun olarak iyiniyetle bir ikame alımı yapmışsa, söz konusu ikame alımındaki satış bedeli ile ifa edilmeyen satış bedeli arasındaki fark.

  2-soyut yöntem:

  ikame olunan şey borsada kayıtlı ise veya cari fiyatı varsa o söz konusu ödenmeyen satış bedeli ile teslim günündeki bedel arasındaki fark.
  #2267000 :)