4

murahhas üye

  1. 2 2
    Anonim şirketlerde, temsil yetkisi ile yönetim işlerinin hepsi veya bazılarını yönetim kurulunun kararıyla kendisine bırakılan yönetim kurulu üyesidir.
    #6304858
  2. 1 0
    işletmenin yönetiminde daha aktif rol oynayan yönetim kurulu üyesidir.
    #14478674