3

mundell fleming modeli

 1. 1.
  robert mundell ve marcus flemin tarafından geliştirilmiş olan modelidir. model dışa açık bir ekonomiyi ele almaktadır ve ekonominin küçük bir ekonomi olduğu varsayılmıştır ki ülkede uygulanacak iktisat politikalarının diğer ülkelerde faziz oranları gelir düzetleri gibi parametreleri etkilemesin.

  modelde fiyatlar ülke içinde ve dışında sabit olarak kabul edilir ve ıs lm bp eğrileri yardımı ile ekonomi politikalarının etkinliğini ölçmeyi amaçlar.
  #1901658 :)
 2. 2.
  hicks-hansen tarafından dışa kapalı ekonomilerde kullanılan is-lm modelini, dışa açık ekonomilerde maliye ve para politikasının etkinliği üzerine uyarlayan mundell ve fleming'in is-lm-bp modeli adı altında ortaya attığı yöntemdir ve uluslararası iktisat kitaplarında geniş yer bulur, bu iki iktisatçı, tam sermaye hareketliliği altında esnek kur-sabit kur ikilemleri, para-maliye politikası ikilemleri üzerine çalışmışlar ve bu üç etkenin üçlü açmaza neden olacağını savunmuş, uclu acmazın literatürde yer edinmesini sağlamışlardır.
  #4496065 :)
 3. 3.
  günümüzde cari açık, döviz kuru, faiz oranı, sıcak para gibi kavramları anlamamıza faydalı olabilecek bir sistemdir. is-lm adını verdiğimiz ve keynesyen ekonomi anlayışına, hicks-hansen yorumu olarak literatüre giren önemli analizi bir adım daha ileriye götürerek, ekonomin dışa açılması durumunu da incelemiştir. is ve lm eğrileri, sırasıyla ekonomide mal ve para piyasaları dengedeyken oluşan faiz ve gelir düzeylerini göstermektedir söz konusu modelde. Bu modele, ödemeler bilançosu dengesini temsil eden, üçüncü bir eğri, bp eğrisi, eklenmiştir. bp eğrisinin kompozisyonu, bugünkü cari açık, dış ticaret açığı, sermaye akımı gibi kavramları daha iyi anlamamız konusunda bize yardımcı olacaktır. BP eğrisi içerisinde, cari işlemler dengesi, sermaye hesabı dengesi, net istatistiki hata ve resmi rezervler adlı hesaplar bulunmaktadır. Bu hesaplardan ilk üçü, bir şekilde artı veya eksi olarak bir kalan vermektedir, ancak sonuncu hesap olan rezervler hesabı, söz konusu kalanı sıfır yapacak biçimde çalışmaktadır. Zira ödemeler bilançosu dengesi her zaman dengede olmalıdır.
  Mundell fleming modelinde, sermaye harketleri tamamen serbest olduğunda bp eğrisi yataydır ve bu yüzdendir ki, ülkedeki faiz oranı dünyadaki genel faiz oranından yukardaysa ülkeye sonsuz sermaye akımı olmaktadır.
  #12114289 :)
 4. 4.
  (bkz: robert mundell/#16150161)
  #16150165 :)
 5. 5.
  bir türlü anlayamadığım modeldir kendileri.
  #19523466 :)

mundell fleming modeli ile alakalı başlıklar