mescid i aksa

entry 64 galeri 9 video ses iyilertrends
 1. 1.
  hz. muhammed'in miraç gecesi namaz kıldığı cami. kudüs'te bulunmakla birlikte tamamen israil denetimindedir. cuma namazlarında onbinlerce insana ev sahipliği yapar.
  #439473 :)
 2. 2.
  müslümanların ilk kıblesidir.
  #439629 :)
 3. 3.
  Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Ayrıca mirac kavramına göre, islam dininin son peygamberi Muhammed'in miraca yükseldiği mekan Mescid-i Aksa'dır.
  #501421 :)
 4. 4.
  ilk inşa eden kişi Hz. Süleyman; dır. Beytül Makdis olarak da bilinir. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile birlikte Müslümanların yeryüzündeki en faziletli camilerinden biridir.
  Müslümanların ilk kıblesi olmasının yanısıra Hz. Muhammed;in mirac a buradan yükseldiğine inanılır.
  Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs ;ün MS 70 yılında yıkıma uğratıldığı, Beytül Makdis;in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu mekan yine bir mabed olarak biliniyor ve kalıntıları da korunuyordu. Yahudilerin Ağlama Duvarı, Müslümanların ise Burak Duvarı olarak adlandırdıkları duvar eski mabedin kalıntısıdır. MS 638 yılında, Hz. Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beytül Makdis;in yerinde Mescid-i Aksa inşa edildi. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletildi. Mescid-i Aksa;nın hemen yakınında bulunan ve bugün bir çok kişi tarafından Mescid-i Aksa zannedilen sekiz köşeli Kubbetu;s-Sahra adlı mabed de Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiştir.
  Mescid-i Aksa;nın bulunduğu alan * Yahudiler tarafından da kutsal kabul edilmektedir.
  #1299665 :)
 5. 5.
  Yüce Allah, Kur'anı Kerim'de şöyle buyurur: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir." (isra, 17/1)
  #1709643 :)
 6. 6.
  etrafı israil askerleri tarafından korunsa da, kontrol altında içeri geçildiğinde artık top araplardadır. peşinize mutlaka size rehberlik yapmak için yalvaran bir dilenci takılır. işin en ilginç yanı ise, hemen alt tarafındaki duvarda yahudilerin ağlıyor olmasıdır. (bkz: ağlama duvarı)
  #1709656 :)
 7. 7.
  filistin'in kudüs sehrindedir.
  #2305240 :)
 8. 8.
  yahudiler, hristiyanlar ve müslümanlar için kutsal sayılan yapıt.
  #2305356 :)
 9. 9.
  kubbet üs sahra ile karıştırılır sık sık.
  #2305371 :)
 10. 10.
  kudüs ün mahsun, hüzünlü ve yetim dini mabedi. islamın ilk kıblesi, miraç mucizesine ev sahibi yapmış yer.
  #3066562 :)
 11. 11.
  isra suresi 1. ayette ismi geçen ve bugün kudüs'te bulunan ve asıl ismi beyt-ül makdis olan yer ile karıştırılan mekan.

  --spoiler--
  Mescid-i Aksa;en uzak mescid demektir. Bu ifadenin kullanılabilmesi için birden fazla mescit olması ve bu mescitlerden birinin merkeze diğerlerinden daha uzak olması gerekir. Aksi hâlde bu ifade dil bilimi bakımından hatalı olur. Nitekim o dönemin Mekke şehrinin tarih ve coğrafyasından bahseden eserlere bakıldığında, karşımıza bu mantığı doğru çıkaran bilgiler çıkmaktadır.
  ilk islâm tarihçilerinden Vakıdî'nin Kitab-ül Meğazî ve el-Ezrakî'nin Ehbar-ül Mekke adlı kitaplarında derlemiş oldukları bilgilere göre, Mekkede Mescid-i Haram;dan başka değişik yerlerde mescitler vardır. Hatta bazı evler bile Mekkeliler tarafından mescit olarak kullanılmaktadır. Bu mescitlerden biri de Mekke'ye sekiz kilometre mesafedeki Cirane Vadisi'nin yukarısında olmasından dolayı Mescid-i Aksa/ en uzak mescit denilen mescittir. Bunu Kureyşten birisi yaptırmıştır. Bir keresinde peygamberimiz burada ihrama girerek Mescid-i Haram'a gelmiş ve Kâbe'yi tavaf etmiştir. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar bu eski küçük mescitleri yenilememişlerdir. Buna rağmen bu mescitlerin yerlerinde teberrüken namaz kılmışlardır.
  adı geçen kitapların eski nüshalarında yer alan bu bilgiler, sonraki nüshalarından çıkartılmıştır. Bu tahrifatın sebebi, Kudüsteki tapınağı, Kur'anda sözü edilen Mescid-i Aksa olarak yutturma çabaları olsa gerektir.

  Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kudüs şehri ve civarı Kur'anda; Rum suresinin 3. ayetinde Edna -l- Arz/ yakın yer olarak ifade edilmiş olup, oralara Aksa denmemektedir

  Kudüs'teki Mescid-i Aksa:
  Ana Britannica ansiklopedisinin 22. cildinin 304, 305. sayfalarında, Mescid-i Aksa maddesi karşılığında şu bilgiler verilmektedir:

  Kudüs'te, Eski Kent'teki Harem-ş-Şerifte, Kubbetü-s-Sahranın hemen güneyinde yer alan ve islâmın en kutsal yerlerinden biri sayılan cami. ilk biçiminin Bizans imparatoru I. iustinianus'un (hd 527-565) yaptırdığı bir bazilika olduğu kabul edilir. Hz. Ömer 638'de Kudüs'ü aldıktan sonra yapıyı, değişiklik yaptırmadan camiye çevirtti. Emevî halifesi I. Velid de (hd 705-715) çok büyük bir onarımdan geçirerek baştan aşağı yeniledi.
  Görüldüğü gibi bugün Kudüs'teki Mescid-i Aksa adıyla bilinen yapı tarihî kayıtlara göre peygamberimiz döneminde bir bazilika idi.
  --spoiler--
  #5632548 :)
 12. 12.
  peygamberin ölümünden sonra: abbasi-emevi döneminde,
  süleyman'ın yaptırdığı beytül makis mescidinin yıkıntıları üzerine kurulmuştur.
  müslüman inanışına göre, peygamber mekke döneminin sonlarında,
  bir gece allah tarafından arş'a davet edilmiş,
  mekke'den kudüs'te bulunan mescid-i aksa'ya doğru,
  cebrail refakatinde, gece yürüyüşüne çıkarılmış,
  ref ref adlı bir vasıtayla, mescid-i aksa'dan,
  kainat fabrikasının merkezine: tanrı katına uçurulmuş,
  orada allah ve peygamberlerle sohbet etmiş,
  cennet-cehennemi,
  allah'ın yüzünü görmüş ve onun emirlerini alıp,
  birkaç dakikada binlerce yıllık mesafeyi gidip-gelmiş,

  ''miraç gecesi cehennemi gösterdiler, çoğunun kadın olduğunu gördüm''(hadis-tırmızi)
  demiş!
  #5632702 :)
 13. 13.
  efendimiz (s.a.v.) in miraç gecesi isra hadisesi ile çok kısa bir sürede gidip orada gelmiş geçmiş tüm peygamberlere imamlık edip iki rekat namaz kıldırdığı yerdir.

  ayrıca duaların kabul edildiği 3.mekan olarak kabul edilir.
  #5757154 :)
 14. 14.
  şu an yahudilerin elinde olan müslüanların kutsal saydığı mabet.
  #5757262 :)
 15. 15.
  müslümanlara yasaklanan ibadethane.
  #6205751 :)
 16. 16.
  an itibari ile filistin halkına degil müslümanlara yasak edilen ibadethane. kendi aglama duvarlarına gidip dua ederken ne diyorlar acaba? allah ım sana inanıyoruz ama sana inanan diger kullarını öldürüyoruz cennete al bizi mi?
  #6205980 :)
 17. 17.
  kubbet üs sahra ile bilerek karşılaştırılır. Nerede mescid i aksa kelimesi geçse görsel olarak bu resmi http://galeri.uludagsozlu...6/mescid-i-aksa_11226.jpg + görürsünüz. Bunun anlamı mescid i aksa yerine insanlara kubbet üs sahra nın varlığını gösterip mescid i aksa nın yavaş yavaş yıkılıp yerine süleyman tapınağının yapılmak istenmesidir.

  gerçek mescid i aksa bu resimdekidir:

  http://galeri.uludagsozlu...7/mescid-i-aksa_11230.jpg +
  #8973142 :)
 18. 18.
  ürdün kralı hüseyin tarafından 1998 de altınla kaplanmıştır maliyeti 8 milyon dolardır.
  #12244632 :)
 19. 19.
  altin kaplamali kubbeyle yani; kubbetussahra ile karistirilan mesciddir. soylesi varmis; (bkz: kubbet us sahra)
  #12244665 :)
 20. 20.
  şu anda her an yıkılabilir haberleriyle gündeme gelmiş mabet.
  #15744863 :)
 21. 21.
  allah a emanet olsun. ne diyebiliriz ki.
  #15745320 :)
 22. 22.
  islam dinine mensup insanların kutsal saydığı yerlerden birisi. Kudüs'de bulunur.
  #15745564 :)
 23. 23.
  mescidi aksa, islam dinine inananlarca kutsal sayılan mekanlardan biridir. kudüs şehrinde bulunan mescidi aksa'yı ilk inşa eden kişi süleyman'dır. kur'an-ı kerim'de de tasvir edilmiştir.

  mescidi aksa'nın islâm'daki önemli yerinin bir sebebi de Muhammed'in isrâ ve miraç mekânı olmasıdır. kur'an da mescidi aksa'dan 'çevresini mübarek kıldığımız' yer şeklinde bahsedilmektedir.

  ancak bugünlerde ise israil'in altını kazması nedeniyle yıkılma tehlikesi altındadır.
  #15746489 :)
 24. 24.
  Sanılanın aksine aslında sarı kubbeli değildir. Sarı kubbeli olanın adı Kubbetüs Sahra'dır. Mescid-i Aksa denilince ekranlarda genellikle sarı Kubbetüs Sahra gösterilir. Sebebi ise bir Yahudi oyunudur. Amaçları Kubbetüs Sahra'yı Mescid-i Aksa gibi göstermek olup, gerçek Mescid-i Aksa'yı yıkınca Müslüman aleminden tepki almamaktır.
  #16160816 :)
 25. 25.
  (#16296063)
  #16296079 :)