mason demek yahudi demektir

entry 26 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  düşmanları birleştirelim, birlikten kuvvet doğar mantalitesindeki insanların paranoyalarını yaymak amacı ile sarf ettikleri sözlerden biri.

  aslında eksiktir.

  bir zamanlar "komunistler masondur, masonlar yahudidir" şeklinde kullanılır, bir taş ile üç kuş vurulmuş olurdu.
  artık kimse gomunistleri iplemediğinden olacak farklı bir forma girmiş.
  #668662 :)
 2. 2.
  "Masonluk Siyonist bir kuruluş değildir. Yahudilikle ve Yahudilerle hiçbir ilgisi yoktur. Siyonizm, Masonluğun kuruluşundan çok sonra ortaya çıkmış bir olgudur. Masonik semboller ve alegoriler Hz. Süleyman tarafından inşa edilen mabedin yapımına ilişkin efsanelere dayandığından, masonluğa yanlış olarak bir Yahudi kuruluşu olduğu izlenimi vermekte olmasına rağmen gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim Hristiyan dünyasında, piskoposlar ve rahipler; islâm dünyasında şeyhülislâm, imam ve diğer önemli din önderi masonlar vardır."

  kaynak : türkiye hür ve kabul edilmis masonlar büyük locası resmi web sitesi.
  http://www.mason.org.tr/ssssoru5.htm
  #668666 :)
 3. 3.
  (bkz: bütün kötülüklerin başı amerikadır)
  (bkz: komünistler moskavaya)
  (bkz: komplocu kurtlar vadisi gençliği)
  #668684 :)
 4. 4.
  -türkiye hür ve kabul edilmis masonlar büyük locası resmi web sitesine ithafen-
  masonluğun temel hakkında kapsamlı bir araştırma yapıldığı taktirde masonları yahudi sempatizanı olarak nitelendirmenin ne kadar doğru olduğunu göreceksinizdir.
  #668685 :)
 5. 5.
  kesinlikle degildir ama bir ortak yanları vardır mesela. her iki tarafta kendilerini diger insanlardan üstün görür özellikle masonlar bunu daha da fazla düsünür...
  #668718 :)
 6. 6.
  yahudi olabilmek için israiloğlu olamak şartı vardır bu dine mensup olan sözlükçüler bilirler. şayet yahudi olamıyorsanız bu kısıttan ötürü onların yardımcısı mason olabiliyorsunuz. israil yahudidir, amerika masondur genelleme yapacak olursak. ama bu iki kavram da siyonizme hizmet etmektedir. bir olay daha vardır ki o da sabetaycılıktır. sabetaycılık da israil devleti yokken osmanlı zamanında şu andaki kudüs topraklarında devlet kurmayı amaçlayan sabetay sevi'nin kurtarıcı olarak çıkması sonucu doğmuş. daha sonra padişahın ya ölüm ya islam demesi üzerine islamiyeti seçmiş şeklen ama kalbi olarak yahudiliği benimsemiştir. bu akım da böyle süregelmiştir. ama bilinmektedir gözü açık insanlar tarafından neyin ne olduğu.
  #668831 :)
 7. 7.
  (bkz: ben nurcu bir masonum)
  #668840 :)
 8. 8.
  (bkz: mason artı yahudi bölü nazi eşittir sıfır)
  #668846 :)
 9. 9.
  her önüne gelenin atıp tuttuğu önermelerden.

  mason demek yahudi demekse, nurculuk demek de yahudi demektir; hatta ucunu zorlarsanız ideal bir toplum örgüsü de yahudidir.

  ortak bir amaç uğruna, daha iyi bir yarına ulaşabilme dürtüsü ve bir topluluğu savunma isteği milyonlarca yıldır çeşitli localarda, topluluklarda hüküm sürmüştür.

  zaten sürekli bok atılan olgularda yüksek bir olasılıkta rant kavgası olduğu da istatiksel bir gerçektir ve bu bağlamda da bilimseldir.

  bırakın dogmalarla aksın kanlar. biz halimizden memnunuz.
  #670245 :)
 10. 10.
  (bkz: doğru söze ne denir)
  #774282 :)
 11. 11.
  yanlış bir önermedir. masonluğun kuruluşuna bakılırsa şayet, ingilterede ortaya çıktığı ve marangozların başlattığı bir oluşum olduğu görülebilir. ayrıca gül haç cemiyetini bilenler de bu önermenin yanlış olduğunu farkedecektir, zira öyle olsa "gül yedi kandilli şamdan" olurdu sembolün adı. ancak şu olabilir; yahudilerin mistisizmi olan kabalaya ve onun ritüellerine inanan masonlar çoğunluktadır bu bir neden olabileceği gibi, mason olmak için gerekli olan köklü aile, para sahibi olmak ve yahudilerde de bundan çok olması dolayısıyla da böyle bir inanış doğmuş olabilir. ayrıca yahudiler, hitler döneminden kalma bir kopuş korkusu yaşarlar, masonluk asla onlardan kopmayacak bir güç sembolüdür bu nedenle, masonluğu daha çok yahudilerin tercih etmesi normaldir. ayrıca müslümanlar da mason olabilir, semavi dinlere inanmak mason olmak için ilk şarttır.
  #774308 :)
 12. 12.
  (bkz: sallamak)
  #774557 :)
 13. 13.
  (bkz: hangi mason)
  #774667 :)
 14. 14.
  masonlar, 1. dereceden 33. dereceye kadar ibrani, hristiyan ve silamiyet kültürünün aşılandığını
  dolayısıyla mason demek yahudi demektir
  sözüne karşı olduklarını ifade etmektedirler.
  #1066661 :)
 15. 15.
  mason demek, israil'de yaşayan Yahudiler demektir.
  #10973728 :)
 16. 16.
  mason demek kelime manasıyla duvarcı ustası, taş ustası demektir.
  Hürmasonluk ise eski zaman duvarcı ustalarının ekolünün modern halidir ve klasik duvarcılık (operatif masonluk) bir çok anlamda bizim ahilik kurumunu andıran bir mesleki-ahlaki okuldur.
  Bu ahlaki okulun temeli daha ziyade hristiyanlık öğretileridir, aslında bildiğin hristiyandır bunlar hatta daha ziyade katedral yapımıyla uğraşırlarmış zamanında.
  neyse, gel zaman git zaman operatif duvarcılar azalmıştır sayıca, sosyeteden, asillerden ve akademyadan isteyen kişiler de duvarcı olmuşlardır.
  Bu şahıslar gerçek anlamda duvarcı değildirler, (bkz: spekülatif masonluk) ancak mason öğretilerinden yararlanarak kendilerini daha iyi birey yapmaya çalışmışlardır.
  Masonluk belli bir inancı savunmaz, hepsine saygı gösterir, hepsini kabul eder.
  Seküler bir ahlak ve kendini geliştirme okuludur. Allah'a ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmayan kişi mason olamaz.
  Bazı masonik camiada yalnızca hristiyanlar üye olabilir, örneğin isveç masonluğu böyledir. Yahudi ve müslümanı kabul etmez bunlar.
  Nerede kaldı o zaman masonluğun yahudiliği?
  #24902774 :)
 17. 17.
  masonlukta sadece kabalanın etkisinin olduğu iddiası doğru değildir.
  masonluk üzerindeki esas etkiyi hermes ve hermetizmde aramak gerekir (ve tabii ki hristiyanlık tasavvufu olan gnoz'da).
  inisiyatik ve ezoterik bir şekilde insanları ateşlemeye, ölmeden önce öldürmeye çalışan bir bilgi-hikmet-gelişim yoludur.
  kendine ait bir dogması yoktur, düşünerek ve okuyarak ve hatta tartışarak olgunlaşmaya davet eder.
  insan-ı kamil olmak masonlukta önemli bir hedeftir, mason kelimesi de bu kamil insanı karşılar.
  dolayısıyla diğer insanlardan üstün olan mason derneğine kayıtlı olan mason değildir, gerçekten mason olabilendir.
  gerçekten "mason" olabilmek ise ancak ölerek hakikate gözü açmakla mümkündür.
  masonluk "iyi yaşamanaın ve iyi ölmenin sanatıdır" demiş bir yazar*, harika bir tespit!
  #24902848 :)
 18. 18.
  masonluğu hala kardeşlik derneği, yok işte iyi bir insan olmak isteyenlerin katıldığı dernek vs. olarak bilenleri ortaya çıkarıp güldüren başlık. iyi bir insan olmanın yüzyıllarca saklanan büyük bir sırrı olmaz. %100 garanti vererek söylüyorum ki insanları kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. şimdi çıkıpta masonluk iyidir.. yok işte güzel bir şeydir vs. diyenlere inanmak büyük aptallık ve saflık olur.
  #24902889 :)
 19. 19.
  masonluka ait hiç bir sır yoktur, masonluk kendisine ait bir üstünlük vehmetmez;
  kemalat ve iyilik tekelini kendine vermez, asla böyle bir iddiası da olmamıştır.
  bilakis masonluğun bireysel bir yolculuk olduğu bilinmelidir.
  isteyen, çalışan ve felsefeye kemalata inanan kişi için masonluk iyi bir ekol olabilir.
  ama her mason sıfatını almış kişi iyi veya kamil olamayacaktır.
  hatta uğraşan didinen, vatana-ailesine-şahsına ve de insanlığa faydalı işler yapmaya kasan masonlar bireysel olarak kendilerini hiç beğenmezler de!
  masonluğun sırrı-mırrı yoktur; tanışma metodları ve bazı kelimeler hariç.
  onun dışında tüm üyeleri dernek üyesi olduğundan devlet tarafından bilinir.

  masonlar kendilerine kardeş derler ama kardeşlerin haklarını savundukları gibi dernek-dışı kişilerin de haklarını savunacaklarına dair yemin ederler, Kur'an'a basarak! Din ve siyaset konuşmazlar localarında, kimse kırılmasın diye.
  Amaçları kardeşçe buluşmak ve ham olan taşlarını yontarak insan olma yolunda adım atmaktır. Gerisi hikayedir.

  komplo teorisine gerek yok, komplo terorilerinin bir faydası da yok.
  #24902955 :)
 20. 20.
  ilkel inanış yahudilik ile hiç bir ilgisi alakası olmayan bir oluşumdur.
  kaldı ki, ülkemizde gerçek mason / masonlar yoktur.
  fransa büyük mason locası bile bizde ki çakma masonları hiç ama hiç dikkate bile almıyor.
  #24902972 :)
 21. 21.
  masonlukta düzenli ve düzensiz masonlar vardır.
  düzenli masonlar dünya çapında tanınan, diğer mason localarıyla eşitilişkiler kuran localara denir.
  Örneğin Türk masonusunuz, Kanada'ya gittiniz 2 yıllığına; eğer düzenli birlocadan iseniz sıkıntı çekmeden oradaki toplantılara katılırsınız.
  AMa düzensiz yani klandesten iseniz olmaz.
  Türk masonluğu düzenli bir masonluktur, aksine görüşler doğru değildir, en azından HKEMBL için.
  1965 tarihli birkonsekrasyon töreniyle uluslararası tanınırlığını upgrade etmiştir, Türk masonluğu.
  1909 tarihlikurulumda yer alan Resne locasının sıhhatli berati nedeniyle hem de!

  Fransa'da birden fazla büyükloca vardır, bunlardan Grand Orient nisbeten daha liberal bir masonluktur; bunlar ateistleri de masonluğa kabul ederler, locada siyaset ve din konuşular.
  GLNF ise diğer büyük locadır ve yaklaşımı HKEMBL ile aynıdır.
  #24903032 :)
 22. 22.
  (bkz: kavram karmaşası)
  #24903038 :)
 23. 23.
  masonluğu iyi bir şeymiş gibi göstermeye gerek yoktur. zaten yeterince araştıranlar, ne olduğunu gayette iyi biliyorlar. ve ben yıllardır gece-gündüz uyumadan araştırmış biri olarak söylüyorum ki, mason olmasam bile masonluğun ne olduğundan, masonların ne yaptıklarından haberim var.
  #24903116 :)
 24. 24.
  masonluk iyi bir şey değildir zaten. sadece bir eğitim yoludur, insanda ölümün kaçınılmazlığını hatırlatarak "iyi işler yap ulan" "insanlara faydalı ol hafız" "ölmeden öl, ananla değil anınla hatırlan lebraam" şeklinde özetlenecek etkileri olan bir inisiyatik-ezoterik bir ekoldür.

  mesleki ahlaktan, komşuluğa ve vatanperverliğe kadar çeşitli sosyal faydaları olması beklenenn bir ekoldür, o kadar.

  hiç bir gizlisi saklısı yoktur; hiç bir komplonun peşinde değildir, olamaz da zaten.
  Çünkü siyaset ile ilgilenmez, hele Türkiye'de zayıflayan bir kurumdur masonluk.

  Batıni bir tekemmül okuludur, o kadar.

  Anti-masonik yayınlarda masonlara dünya yönetmek gibi güçler atfedilir, bunlar ipe sapa gelmez geyiklerdir.
  Hele de panoptikon olmuş ulus-devletler zamanında dünyayı Rotshildlerin, masonların, Illuminati'nin yönettiğini düşünmek safdillik olarak nitelendirilmelidir.
  #24903202 :)
 25. 25.
  siktirgit diye gelişine vurduğum önermedir. masonluk bir din değildir, bir dine bağlı değildir, ayrı bir yapılanmadır.
  #24903249 :)

mason demek yahudi demektir ile alakalı başlıklar