bugün 2207 başlık
4

maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi

 1. 14 14
  maslow un bu teorisi, iki temel varsayima dayanir.
  1. insan davranislari onun belirli gereksinmelerini gidermeye yoneliktir.
  2. insan gereksinimleri oncelik sirasina konabilir. buna gore, alt duzeydeki bir gereksinim belli olcude karsilanmadikca birey, bir ust duzeye gereksinmeyi karsilamaya yonelmez.

  Bu yaklasima gore de birey gereksinimleri 5 grupta toplanir.
  1. temel fizyolojik gereksinimler
  2. güvenlik gereksinimi
  3. sosyal gereksinimler
  4. saygınlık gereksinimi
  5. kendini gerçekleştirme gereksinimi.
  #135506
 2. 4 3
  maslow'a göre bu 5 maddeyi sırasıyla gerçekleştiren birey ve bu bireylerin oluşturduğu toplum sağlıklı bir toplumdur.
  #219735
 3. 5 5
  1. Fizyolojik ihtiyaçlar : Yeme, içme, barınma, hayatı devam ettirme.
  2. Güvenlik ihtiyaçları : Hastalık, yaşlılık vb. gibi hallerde geleceği garantiye almak
  3. Ait Olma ve Sevgi ihtiyaçları: Kendi kendini anlama, şefkat...vb.
  4. Değer ihtiyaçları: Prestij, başarı, saygı görme...vb.
  5. Kendini Gerçekleştirme ihtiyaçları: Yapma tamamlama arzusu, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar.
  #797133
 4. 6 5
  olağanüstü durumlara karşı boynu bükük olan teoridir. ör: kurtuluş savaşı.
  #797175
 5. 3 2
  maslow 'a göre en üst seviyedeki ihtiyaç olan kendini gerçekleştirme ihtiyacını gerçekleştirebilen kişi sayısı çok azdır.
  #797184
 6. 3 2
  (bkz: abraham harold maslow)
  #1193631
 7. 1 1
  kısaca "insanların ihtiyacı vardır ve bizim her davranışımız bu ihtiyaçlardan birini giderme derdindedir, buna yöneliktir" diyen teori.

  Bu teori burjuva nitelik taşır ve bir kesim için hazırlanmıştır. Boby Sands tarafından yerle bir edilmiştir.
  #3470238
 8. 1 -1
  endüstri mühendisliği bölümü son sınıf derslerinden birinde her ders sürekli duyduğum cümle.
  yalnız sınavda hakkında sallanma imkanları sonsuz bir konudur kendisi. sallayın gözünüzün görmediği ufuklara,korkmayın.
  #3998847
 9. 2 2
  büyük oranda doğru kurulmuş bir hiyerarşidir. bunu ilk gördüğümde çok hayret etmiştim. mağara duvarına resim çizen, bunu süsleyen, sanat yapan ilkel insan geldi gözümün önüne. yaaa...
  #3998863
 10. 1 1
  http://sinestezi.wordpres...ldum-diye-cirpinan-insan/
  #4617026
 11. 2 1
  maslow'un aidiyet ihtiyacı ile yanıldığını düşündüren hiyerarşidir. şöyle ki bir insan kendisini ait hissettiğinde sosyal güvence, barınma gibi hakları çok rahat gözardı edebilmektedir. örnek olarak pazarcılık yapan babanın onunla beraber çalışan oğlunu gösterebiliriz. herhangi bir sosyal güvencesi olmasa da, yeme-içme ihtiyacını gideremese de orada olmaya devam etmektedir...
  #4971995
 12. 3 3
  üniversitemin yarım dönem uzamasına sebep olan hiyerarşik analiz.
  #4972228
 13. 6 3
  ihtiyaç hiyerarşisi olarak da bilinen amerikalı psikolog abraham maslow tarafından ortaya atılmış teori.
  maslova göre insan 5 kademeli bir hiyerarşik yapıya sahiptir. birey en alttan başlayarak zirveye tırmanırken bir aşamayı geçmeden diğerine atlayamaz.
  bu kademe ya da kategoriler hem bireyin bireysel gelişimini tamamlaması için (bkz: üstün insan) hem de toplumsal olarak bu kategorilerde yerini almış sınıfların seviyelerinde sosyal olarak hareket ederek yükselmesi için zaruri durumdadır.
  maslow hiyerarşisini anlamak için illaki maslow'dan haberdar olmak ya da alim olmak da gerekmez.
  insan psikolojisine göre en zaruriden başlayarak ihtiyaçlar karşılanmazsa insan olduğu yerde belli ihtiyaçlar çevresinde bağlı bulunduğu noktada sayar ve bu karşılanmamış ihtiyaç bir şekilde saplantı olarak ortaya çıkar.
  birey ihtiyaçlarını giderebildikçe zaruriyetten, gereksinim dışı, lüks olarak değerlendirilebilecek aslında hayatta kalma ve başarıyı yakalamanın bir göstergesi olan zirveye doğru tırmanmaya başlar. diğer bir deyişle hayat standartını yükselir.
  hepsini bir tarafa bırakarak somut bir gerçekten bahsedilmesi gerekirse insanın, kültürel, sanatsal, barışçıl, fiziki ve psikolojik olarak sağlıklı, saygın ve saygılı bir birey olmasının ve bu tarz bireylerden oluşan bir toplum olmasının tek şartı ekonomik açıdan refah olmaktan geçmektedir.
  yani her yönüyle zirveye tırmanmanın ana unsuru ekonomik özgürlük, maddi imkanlardır.
  üçüncü dünya ülkelerindeki insanları beğenmememizin, hor görmemizin, barbarca bulmamızın, insacıl bulmamamızın, vahşi olarak değerlendirmemizin, cahil olarak gördmemizin, ilkel karşılamamızın, sebebi olan tüm eylem ve uygulamalarının tek suçlusu budur.
  daha açık şekilde örneklendirerek izah etmek gerekirse ülkemizi, yakın çevremizi belki de karşı komşumuzu, belki de kendimizi göstermemiz yeterli olacaktır.
  sürekli medyada, sokakta dem vurulan, halkımız kitap okumuyor, sanata ilgisiz, yanı başında gerçekleşen hayati meselelere duyarsız, dünyada neler oluyor bakmıyor, kendine yeni ufuklar açıp gelişmiyor gibi ifadeleri dile getirirken en azından asgari ücretle çalışan bir proleterya sınıfından insanın yaşamına bakmamız da gerekir. bunların hepsi doğru tespitler olmasına rağmen asgari ücrette maaş alan bir aile babasının kendisine ve ailesine sanatsal kültürel ne gibi faydaları olabilir tartışılır.
  böyle bir baba akşam eve ekmek götürme, kışın ısınma, çocuklarına giyecek alma, ev kirası ödeme, geleceklerden korkmaksızın güven içinde hayatını idame ettirme gibi onlarca zaruri ihtiyacını temin etme çabasında iken nasıl olur da okumak için bir kitapçıdan kitap alabilir ? belki alacağı kitap o günkü evinin nafakası olacaktır. ailesini nasıl tiyatroya ya da sinemaya götürebilir, kendi kafası rahat olmadığı için nasıl olurda dünyanın gidişatı hususunda yorumlar ve bakış açıları getirebilir ?
  belli bir refah düzeyine erişmiş insan ister istemez çevresindeki ekonomik olarak yaşam standardı yüksek diğer insanlara da bakarak sinerji ve toplum psikoloji ile okumak için kitap alabilir, tiyatroya gidebilir, dünyaya ve insanlara karşı daha duyarlı ve barışçıl bir yaklaşım sergileyebilir, tatile çıkıp yeni yerler görüp ufkunu genişletebilir vs.
  biraz sert bir ifade olabilir ama su götürmez olarak parası olmayanın sanata karşı duyarlılığı olması da mümkün değildir.
  sanat insanın yücelmesinin ve sınırlarını genişletmesinin temel unsurudur.
  goethe'nin bir kitabında söylediği gibi "estetiğin, muhayyilenin, ahengin, saygı ve sevginin olmadığı yerde sanat olmaz" sanatın olmadığı yerde insanın ne işi vardır?
  geçmiş dünya medeniyetlerine bakılacak olursa, roma, sümer, maya, babil, yunan medeniyetlerin tamamının refah içerisinde olduğu hayat kaygısı taşımadığı sanata önem veren, bilgili, kültürlü, döneme göre teknoloji devi toplumlar olduğu gözlemlenebilir.
  #5054263
 14. 2 2
  maslow'a göre kişinin günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi kategorideki ihtiyacını karşılamaya yönelikse kişilik gelişmişlik düzeyi de bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde olacaktır.
  örnek olarak karnını zar zor doyuran veya doyuramayan, asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın; eve gidiyim de yarım kalan kitabımı bitiriyim, kişiliğimi geliştiriyim derdi olmaz. öncelik onun geçim derdindedir, çocuklarının masrafındadır. vatandaşımızın bu kategorideki gereksinimleri tam karşılanmadan bir üst düzeye geçemez.
  türk insanı kitap okumuyor, japonlar sular seller gibi kaptırıyor diyen elitlerimiz önce bu insanların karnı tok mu diye sormalı.
  #5074485
 15. 4 3
  ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

  insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini sözkonusu etmektedir.Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir.Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

  Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.

  1. Fizyolojik gereksinimler

  2. Güvenlik gereksinimi

  3. Ait olma gereksinimi

  4. Sevgi, sevecenlik gereksinimi

  5. Saygınlık gereksinimi

  6. Kendini gerçekleştirme gereksinimi
  #5365116
 16. 3 1
  insanlık tarihinin en büyük global sıkıntılarıyla uğraşan bir dünyada, bireyden topluma "iyi"leşmenin kilit noktalarından birisi olduğunu düşündüğüm teori.

  bu teoriyi yukarıda gayet güzel anlatmış bir sürü entry. ekleyerek devam etmek istiyorum;

  bu yazıyı okuyan herkesin mutlaka ihtiyaçları var. ve bu ihtiyaçlarkarşılandıkça piramidin bir üst seviyesinden yeni ihtiaçlar üretiyoruz kendimize. ev telefonundan cep telefonuna geçiş, kağıttan internete geçiş vb...

  ve/fakat tam bu noktada çapraşık insan modeli ortaya çıkıyor. piramidin alt katlarında ki ihtiyaçları hiçbir zaman hissetmemiş olan insan, bir şekilde yarım kalıyor. yani hayatta kalma mücadelesi vermeden geçirilen bir çocukluk, ergenlik ve gençlik eksik insan üretimini hızlandırıyor.

  medya ve dünyayı yöneten şirketler tarafından doğal olmayan ölümlerin sıradanlaştırılması ve hatta özendirilmesi, bu ihtiyaçlarını hiçbir zaman kendileri karşılamamış olan bireyleri yakalayıveriyor.

  global veya bölgesel felaketler-krizler-savaşlar/soykırımlar karşısında tepkisiz, kendini düşünen bir toplum yaratıldı hatta halen geliştiriliyor.

  çözüm nedir peki?

  kimine göre 21 aralık 2012'de bilinç düzeyimiz dokuzunca düzeye ulaşacak...

  kimine göre mesih gelecek...

  kimine göre...

  yaşayın olm hayatınızı, sevişin, için falan, yormayın böyle şeylere kafanızı.
  #6580951
 17. 3 3
  tersten gidelim...

  diyelim ki sanatla ilgileniyorsun, çalışıyorsun, sosyal bir çevren var.

  insanı hayatta tutan ve gelişmesini sağlayan şey korkudur. fakat hayatı boyunca piramidin alt katlarında ki korkuların hiçbirini yaşamamış bir insan, diğer insanların da bu korkularını anlayamaz ve değerlendiremez.

  maslow'un hiyerarşisinin teori olarak kalmasının en büyük sebeplerinden birisi bu.

  "açken sanatla uğraşmazsın" mantığında aslında bir çoğumuz fiziksel açlığın --hayatta kalma mücadelesi olarak-- ne olduğunu deneyimlememiş olduğumuz için, bizim için "açlık" diye bir ihtiyaçtan sözedilemez. bir anlamda bu ihtiyacı hiçbir zaman karşılamadığımız için de "açız, ama sanatla ilgleniyoruz" diyebiliriz.
  * *
  (bkz: dur lan ben bunu temellendirip kitap yazayım)
  #6581304
 18. 3 2
  bir işletme öğrencisinin eğitim hayatı boyunca bir şekilde mutlaka karşısına çıkmak suretiyle kafasına kazınan teori. temelde insanın davranışlarını 5 ihtiyaç grubu üzerinde sınıflandırır ve her sınıf değişiminin kendi altındaki sınıf özelliklerinin tatminiyle mümkün olacağını söyler. dolayısıyla bir işletmeci için ölümcül öneme sahiptir zira işletmeci, benzer bir yapı içinde tatmin sağlamaya çalışan onlarca veya(/ve) yüzlercesiyle beraber çalışmakta belki de onları organize etmektedir.
  #6582185
 19. 4 4
  Maslow'un ihtiyaç piramidi olarak da bilinen teoride piramidin en alt ve geniş katında(öncelikli kat) yemek, içmek, su gibi öncelikli fiziksel ihtiyaçlar bulunmaktadır, pramidin üst katlarına doğru çıktıkça ihtiyaç önceliği de azalmaktadır. Maslow'un teorisine göre piramidin en alt katında bulunan öncelikli ihtiyaçlar tamamlanmadan, piramitte bir üst kata çıkmak mümkün değildir örneğin önce piramidin en alt katındaki ihtiyacımızı tamamlamalıyız ki, 2. basamağa geçebilelim ve 2. basamaktaki ihtiyaçlar tatmin edildiğinde piramitte 3. basamağa çıkılabilir. Piramit 7 basaamaktan olşur, en alltaki en öncelikli ihtiyaçtan başlamak üzere;

  1- fiziklsel ihtiyaçlar (yemek, içmek, soğuktan korunmak vs)
  2- güvenlik ihtiyacı (sağlık, aile güvenliği, iş vs)
  3- sosyal ihtiyaçlar (arkadaş, aile)
  4- saygı göme ihtiyacı (kişsel özgüven, başkaları tarafından sagı görme vs)
  5- kavramsal ihtiyaçlar (malzemeleri,eşyaları vs. anlama ve bilme ihtiyacı)
  6- estetik ihtiyacı (yaratıcılık vs)
  7) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı ( boş zaman aktiviteleri, kişinin kendi kişiliğini, keni farkındalığını,kişisel gelişimini gerçekleştirebilmesi için olan tüm aktiviteler).

  daha fazla bilgi için kaynak: (bkz: <a href="http://www.businessballs.com/maslow.htm" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.businessballs.com/maslow.htm</a>)

  Maslow'un terorilerine karşı olan bir çok teori de vardır; bunlardan bir kaçı şunları idda etmektedir;

  her insan farklır ve ihtiyaçlarıda farklıdır, herkes piramitteki değişik basamaklara değişik ölçüde öncelik tanıyabilir. Örnegin kişinin birşeyler öğrenebilmesi için öncelikle saygı görmesine gerek yoktur. (bkz: piramitte 4 nolu ve 5 nolu basamaklar)
  #7791732
 20. 3 3
  Maslow'un ihtiyaç piramidi olarak da bilinen teoride piramidin en alt ve geniş katında(öncelikli kat) yemek, içmek, su gibi öncelikli fiziksel ihtiyaçlar bulunmaktadır, pramidin üst katlarına doğru çıktıkça ihtiyaç önceliği de azalmaktadır. Maslow'un teorisine göre piramidin en alt katında bulunan öncelikli ihtiyaçlar tamamlanmadan, piramitte bir üst kata çıkmak mümkün değildir örneğin önce piramidin en alt katındaki ihtiyacımızı tamamlamalıyız ki, 2. basamağa geçebilelim ve 2. basamaktaki ihtiyaçlar tatmin edildiğinde piramitte 3. basamağa çıkılabilir. Piramit 7 basaamaktan olşur, en alltaki en öncelikli ihtiyaçtan başlamak üzere;

  1- fiziksel ihtiyaçlar (yemek, içmek, soğuktan korunmak vs)
  2- güvenlik ihtiyacı (sağlık, aile güvenliği, iş vs)
  3- sosyal ihtiyaçlar (arkadaş, aile)
  4- saygı göme ihtiyacı (kişsel özgüven, başkaları tarafından sagı görme vs)
  5- kavramsal ihtiyaçlar (malzemeleri, eşyaları vs. anlama ve bilme ihtiyacı)
  6- estetik ihtiyacı (yaratıcılık vs)
  7- Kendini gerçekleştirme ihtiyacı ( boş zaman aktiviteleri, kişinin kendi kişiliğini, keni farkındalığını, kişisel gelişimini gerçekleştirebilmesi için olan tüm aktiviteler).

  daha fazla bilgi için kaynak: (bkz: <a href="http://www.businessballs.com/maslow.htm" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.businessballs.com/maslow.htm</a>)

  Maslow'un terorilerine karşı olan bir çok teori de vardır; bunlardan bir kaçı şunları idda etmektedir;

  her insan farklır ve ihtiyaçlarıda farklıdır, herkes piramitteki değişik basamaklara değişik ölçüde öncelik tanıyabilir. Örnegin kişinin birşeyler öğrenebilmesi için öncelikle saygı görmesine gerek yoktur. (bkz: piramitte 4 ve 5 basamaklar)
  #7791739
 21. 3 3
  ihtiyaçlar ertelenebilir ama kesinlikle es geçilemez der maslow.
  #7791769
 22. 4 3
  bir alt kademede gereksinim duyulan ihtiyaca tekrar gerek duyulursa, üst kademede bulunan ihtiyaç türü önemini kaybeder.
  #7791830
 23. 4 4
  abraham maslow tarafında 1943 yılında ortaya atılmış insan psikolojisi teorisidir. bilinmelidir. yaşadığımız şeyleri değerlendirmek için gereklidir.
  1. insan ilk olarak karnını doyurmalıdır. bu ihtiyacını gördükten sonra sıra..
  2. barınma ihtiyacına gelir. karnını doyuran ve yaşayacak evine (mağarasına, dairesine vs.) sahip olan kişinin sıradaki ihtiyacı
  3. bu şartları devam ettirmek üzere iş sahibi olması gerekliliğidir. karnını doyurup, evine sahip olan kişi iş sahibi olarak bu ihtiyaçlarının sürekli karşılanmasını sağlar.
  4. sevme sevilme ihtiyacı artık gündeme gelecektir. amiyane tabiri ile karnı tok-sırtı pek olan kişi sevgi ihtiyacını karşılamaya çalışacaktır.
  ve son sırada
  5. bilim, sanat kısaca entellektüel ihtiyaçlar gelir.
  gelelim ülkemize ve değerlendirmeye.
  neden ülkemiz bu durumda diye düşündüğüm ilk gençlik yıllarında bu piramidi öğrenmiş ve neyin ne olduğunu daha iyi anlamaya başlamıştım. ülkemizde, yakın çevremizde yaşananlar tam da bu piramide uygun gözüküyor. henüz 1. 2. ve 3. kalemlerdeki sorunlarını çözememiş toplulumuzda maalesef hergün gördüğümüz cinayet haberleri, ölümler, terörizm bitmemektedir. bu kadar sevgisiz bir toplum olmamızın sebebi ilk 3 ihtiyacını karşılayamamış halkımızın çok miktarda olmasından dolayıdır.
  4 de aksamaları hergün görmekteyiz ki zaten 5'e maalesef bir türlü gelemiyoruz.
  ülkemizde neden bilim sanat gelişmemiştir diye düşünenler varsa cevap çok açık. daha temel ihtiyaçlarını karşılayamamış olan vatandaşın 5. kalemi düşünecek hali kalmamıştır.
  #8816426
 24. 2 1
  doğruluğu ortacağ avrupası'nın gelişip zengin olunca diğer bir deyişle karnını doyurduktan sonra pozitif bilim ve sanatla uğraşma ihtiyacı doğmasından anlaşılabilir. ama bu insanlar hala karanlık çağda kalıp ekonomik seviyeleri düşük kalsaydı asla bu kadar gelişemezlerdi. bundan çıkartabileceğimiz anafikir ise aç ayı oynamaz.*
  #9743302
 25. 3 -1
  Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi:
  -fizyolojik ihtiyaçlar (besin,su,cinsellik,uyku,denge,boşaltım)
  -güvenlik ihtiyacı (iş,kaynak,etik,aile,sağlık,mülkiyet)
  -ait olma, sevgi ihtiyacı (arkadaşlık,aile)
  -saygınlık ihtiyacı (kendine saygı,güven,başarı,diğerlerinin saygısı,başkalarına saygı)
  -kendini gerçekleştirme ihtiyacı (erdem,yaratıcılık,doğallık,problem çözme,önyargısız olma,gerçeklerin kabulü)

  iremga'nın ihtiyaçlar hiyerarşisi:
  - kolay yoldan bilgi
  - para
  - tatil
  - kasvetli hava
  - müzik
  - nargile
  - sevgi
  - kuaför
  #17484470