bugün 134 başlık

maoi

 1. 0 0
  Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) depresif bozuklukların tedavisinde tercih edilen antidepresan ilaçlarla verilen genel tanımdır. MAOI'ler diğer antidepresanlardan daha az kullanılmaktadır, çünkü tiraminin hipertansiyon krizinden korumak için diet kısıtlaması gerekmektedir.
  #6726242
 2. 0 0
  hipotermia (vücut sıcaklığının düşmesi) ve doz sorunu yüzünden prozac bulunana kadar kullanılan, eski nesil antidepresanlardır. 1980'lerde kullanımı düşürülmüştür.
  #20567932
 3. 0 0
  (bkz: moi)
  #20567938