bugün 141 başlık

manyetik moment

  1. 1 1
    Bir çubuk mıknatısın momenti, kutup şiddeti ile ikikutup arasındaki uzaklığın çarpımına eşittir.
    #3600495