mahalle mektebi

  1. 0 0
    hayat bilgisi derslerinde ve tarih kitaplarında atatürk' ün gittiği ilk okul olarak geçer. günümüzdeki karşılığı ilköğretim okuludur ve atatürk' ün gittiği mahalle mektebinin adı ise yıllardır bilinmemektedir. *
    #2633427