6

mültezim

 1. 1.
  osmanli'da devlet adına vergi toplamaya yetkili kişidir. Bu sisteme de iltizam sistemi denilmektedir.
  #66369 :)
 2. 2.
  devlet hazinesine nakit ve çokça para veren ancak osmanlı köylüsünü sömüren ve çoğu kez isyan nedeni olan ihale usulü vergi toplamaya hak kazanan kişi.
  #1005889 :)
 3. 3.
  bir köy veya kasabanın aşar ve rüsumunu deruhte ve iltizam edip buna mukabil hazineye maktuan para veren kimse.
  #1792425 :)
 4. 4.
  eskiden hazineye verdiği belli bir para karşılığında bir köy veya kasabanın ,aşar gibi vergi ve resimlerini toplayan kimselere verilen ad.
  #3967545 :)
 5. 5.
  (bkz: iltizam)
  #3967560 :)
 6. 6.
  kabe'de hacer-ül esvet taşı ile kabe kapısının bitimine kadar olan kısma verilen ad. duaların en çok kabul edildiği yer olarak da bilinir.
  #5027220 :)
 7. 7.
  iltizam gelirlerini toplayan kişidir.
  #5027234 :)
 8. 8.
  ozel yonetımlı eyaletlerden toplanan vergileri açık artırma yoluyla toplamaya hak kazanan kisiye denir.
  #13325094 :)

Advertisement
Advertisement