mültezim

 1. 3 1
  osmanli'da devlet adına vergi toplamaya yetkili kişidir. Bu sisteme de iltizam sistemi denilmektedir.
  #66369
 2. 0 0
  devlet hazinesine nakit ve çokça para veren ancak osmanlı köylüsünü sömüren ve çoğu kez isyan nedeni olan ihale usulü vergi toplamaya hak kazanan kişi.
  #1005889
 3. 0 0
  bir köy veya kasabanın aşar ve rüsumunu deruhte ve iltizam edip buna mukabil hazineye maktuan para veren kimse.
  #1792425
 4. 0 0
  eskiden hazineye verdiği belli bir para karşılığında bir köy veya kasabanın ,aşar gibi vergi ve resimlerini toplayan kimselere verilen ad.
  #3967545
 5. 1 1
  (bkz: iltizam)
  #3967560
 6. 0 0
  kabe'de hacer-ül esvet taşı ile kabe kapısının bitimine kadar olan kısma verilen ad. duaların en çok kabul edildiği yer olarak da bilinir.
  #5027220
 7. 0 0
  iltizam gelirlerini toplayan kişidir.
  #5027234
 8. 0 0
  ozel yonetımlı eyaletlerden toplanan vergileri açık artırma yoluyla toplamaya hak kazanan kisiye denir.
  #13325094
 9. 4 4
  Benimdir. Geçmiş kuşaklarda ailemin uzunca bir süre yapmış olduğu faaliyettir.
  #29430456