müeyyide

 1. 6 6
  yaptırım.
  cümle içindeyken nasıl duruyomuş hemen bakıyoruz:
  şu yağan karlar gönlümün ceza-i müeyyidesi. **
  not: noktayı editledim boşuna. entrynin 2006 karizması gitti. pişmanım. alarmı kurdum. 06.03.2009 20:00'da tekrar editleyeceğim.
  #103566
 2. 2 2
  "ahlak kurallarıyla hukuk kurallarının arasındaki fark hukuk kurallarınin müeyyidesinin olmasıdır" hukuka giriş dersinin klişe cümlelerindendir

  tarih dersi versiyonu için (bkz: almanya yenilince bizim de yenik sayılmamız)
  #762080
 3. 0 0
  latince sanction.
  #1116989
 4. 1 1
  maddi yaptırım ve manevi yaptırım olarak iki çeşittir.
  #1924684
 5. 1 1
  maddi yaptırımı,para cezaları,hapis cezaları,tazminatlar..vs
  manevi yaptırımı ise,toplumdan dışlanma,ayıplanma..vs şeklinde ifade edebiliriz.
  #4233914
 6. 0 0
  hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepki.
  #10565317
 7. 0 0
  Maddi yönü cebir manevi yönü tehdittir.
  #13707478
 8. 0 0
  (bkz: yaptırım)
  #16740571
 9. 2 0
  uluslararası hukuk kurallarının ihlali sebebiyle bir devlete karşı diğer devletlerce uygulanan caydırıcı cezalandırma yöntemi.yaptırım.
  #18174343
 10. 1 1
  Hukuk fakültelerinde öğretilen ilk kelime. Hukuk nedir tanımının olmazsa olmazı ..müeyyidelerle kuvvetlendirmiş kurallar bütünü.
  #18174363
 11. 2 0
  sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepki.
  #22007335
 12. 0 0
  eşittir ceza değildir.
  #22924145
 13. 1 1
  cümle içinde kullanımına bir örnek verecek olursak:

  'onu öyle içiyorsun ama yasal müeyyidesi var, hani nerde zabıtalarınız!?'
  #25660180