bugün 143 başlık

müdahane

 1. 0 0
  osmanlıca, sırf kişisel çıkarları için başka bir kişiye yaltaklanarak hoş görünme çabası, dalkavukluk.
  #9597747
 2. 0 0
  menfaati için yüze gülme anlamına gelir.
  #10217087
 3. 0 0
  kişinin, kendi başına yapabileceği bir işi, üstelik gün gelip bir karşılığının isteneceğini de bildiği halde, sürekli olarak başkalarının yardımlarına tenezzül ederek yapmayı adet haline getirmesi durumu.
  #22092750
müdahane ile alakalı başlıklar