3

müdahane

 1. 1.
  osmanlıca, sırf kişisel çıkarları için başka bir kişiye yaltaklanarak hoş görünme çabası, dalkavukluk.
  #9597747 :)
 2. 2.
  menfaati için yüze gülme anlamına gelir.
  #10217087 :)
 3. 3.
  kişinin, kendi başına yapabileceği bir işi, üstelik gün gelip bir karşılığının isteneceğini de bildiği halde, sürekli olarak başkalarının yardımlarına tenezzül ederek yapmayı adet haline getirmesi durumu.
  #22092750 :)

müdahane ile alakalı başlıklar