3

ledunni

 1. 1.
  ind kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki'dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan 'min' kelimesine mukarin olur. 'Ledâ' kelimesinde ise, ibtidâ mânası lâzım değildir. Ve 'inde' kelimesinin 'min' yerinde tasarrufu daha umumidir. 'Ledün' kelimesi mâba'dını izâfetle cerr eder.
  Ledünn garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı ilâhiyyeye de ıttıla kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı izâm (A.S.) ve Ehlullâh-i Kiram Efendilerimiz Hazretleridir.

  (bkz: ya efenim ne kadar da güzel açıklamış değil mi!!)

  efenim kısaca ledünni demek, hani zahir ve/ya batın deriz ya biz gözüken ve/ya örtülü şeylere; işte ledünni olan şeyler batının da batını olan gizlerdir. Bu Allah tarafından sadece seçkin kullara (belirli çalışmalar neticesinde) verilir. Ledünni ilme sahip olan kimse o konuyla ilgili her türlü zahir ve batini bilgiye haiz olmasına karşın, diğer aşamalarda bu mümkün değildir.
  #1247987 :)
 2. 2.
  allah dostlarına verilen ilim. gece biz uyurken, rabb'i zikreden; biz gafletteyken, secdede olan seçkin kullara verilmiştir. mevlana gibi, yunus emre gibi.

  durun üftadeler istikbalina,
  velayet tahtının sultanı geldi,
  dest uzatın lal_ı lebin balına
  ledünni ilminin irfanı geldi.

  payinde bir bölük melek simaler,
  gene esti bize badı sabalar,
  dert ehli derdine alsın devalar,
  hayatı iksirin lokmanı geldi.

  döker didei gamdan dürri nemler,
  kadeh peymaneler pür cam-ı cemler,
  yağar yağmur gibi sengi sitemler,
  adüler gürzünün kalkanı geldi.

  maarif serdarıdır özü anın,
  nebatı kandı ala sözü anın,
  dü çeşme tutiyadır tozu anın,
  devasız dertlerin dermanı geldi.

  hamdülillah eriştik nevbahara,
  açtı gonca femi gül vara vara
  haber verin gene bülbülü zara,
  hakikat bağının bağbanı geldi.

  habibi kibriyanındır bu dergah,
  neden münkir olalım allah_allah,
  kasem olsun inan vallahi billah,
  sultanı enbiya varisi geldi.

  celali selam dur gözle bu rahı,
  budur burcu feleğin şemsü mahı,
  tariki nakşinin pirü penahı,
  elinde gavislik fermanı geldi.

  celali baba
  #14566299 :)
 3. 3.
  din dışı demektir... ama islam dışı değil... profan değil... sadce din dışı!...
  #14566300 :)