3

konformasyon izomeri

  1. 1.
    (bkz: rotamer)
    #2902523 :)
  2. 2.
    açık formülleri aynı olan bileşiklerin üç boyutlu uzaydaki bağları etrafında farklı şekillerde dizilmeleriyle ortaya çıkan izomerlik.
    #33437777 :)