komünizm ve din

entry 23 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  anlaşılması için öncelikle;
  (bkz: materyalist diyalektik)
  çoğumuz,
  (bkz: idealist diyalektik) i tercih ederiz buna.
  marx' a göre, toplumlar kapitalizm ile ezilirler ve daha sonra bu ezilmenin verdiği güç birikmesi ve yeter artık etkisiyle ayaklanıp önce sosyalizme ardından komünizme geçerler.
  efendim, olayı medeniyetler çatışması olarak ele alırsak, din toplumlar açısından son derece önemli bir olgudur. mesela, tarihsel gelişimimiz hristiyanlık üzerinde olsaydı çok daha farklı olacaktık, bunu demek bile saçmadır aslında. çünkü, olay çok geniş bir perspektiftedir. talas savaşının gerisine uzar..
  demek istediğim şey;
  islamiyette de zannettiğim kadarıyla, dünyanın sonu gelmeden önce yaşanacak bir adalet zamanı olacak. *
  işte bu adalet zamanının, dinlerarası çatışmalardan kaynaklanan ve kapitalizm- emperyalizm şeklinde kendini gösteren olgunun komünizm ile gelen üretim araçlarının halka devri , eşitlikkavramlarıyla karşılanabilirliğinin diyalektiğini * yapmaya çalışmaktır.
  #1828098 :)
 2. 2.
  Komünist parti binasında bayram namazı
  italya'da Komünist Parti binasını bayram namazını kılması için müslümanlara tahsis ettiler..

  italya'nın kuzeyindeki Pordenone kentinde Yeniden Komünist Yapılanma Partisi yetkilileri, parti binasını Ramazan Bayramı namazı için Müslümanlara tahsis etti.

  italya'nın kuzeyindeki Pordenone kentinde Yeniden Komünist Yapılanma Partisi'nin (YKYP) kutlamalar için kullanılan salonu, bu kez müslümanlara namaz kılmaları için ayrıldı.
  Haberin devamı

  YKYP'nin dün gece bir toplantıda kullandığı salon, sabah parti yetkililerince temizlenerek, Müslümanlar tarafından bayram namazı için kullanılmaya hazır hale getirildi. Kentteki Müslümanlar da bu sabah kıldıkları namaz sonrasında salonu temizleyerek parti yetkililerine teslim etti.

  YKYP il Başkanı Michele Negro, yaptığı açıklamada, Pordenone'de Müslümanların halen ibadet mekanına sahip olmamasını esefle karşıladığını belirterek, "insanların, ibadetlerini yapabilecekleri bir mabet haklarının tanınmadığı bir ortamda tam anlamıyla vatandaş olabilmeleri mümkün değildir" dedi.

  iBADET ÖZGÜRCE YAPILABiLMELi

  Negro, Müslümanların Pordenone'de kendilerine cami yapma girişimlerinin sağ çizgideki yerel yönetim tarafından sürekli engellenmesini de sert dille eleştirerek, şöyle devam etti:

  "Yaşadığımız bu şehirde de Müslümanların dinini aşağılayan, onlara hakaret eden ve ayrımcılık uygulayan kesimler var. Pordenone'de Müslümanların uygun bir mabede sahip olmalarını engelleyenler var. Bunu yapanların, Roma imparatorluğu döneminde Hristiyanları takibata tabi tutmuş yetkililerden hiçbir farkları yoktur. Muhtelif dinlerin ibadetlerini özgürce yapabilmeleri, dün olduğu gibi bugün de ancak demokrasi düşmanı rejimler ve diktatörlükler tarafından engellenmektedir."

  http://www.haberturk.com/...cat=230&dt=2007/10/13
  #2543573 :)
 3. 3.
  dinden kasıt eğer islamiyet ise, asla bir araya gelemeyecek kelimelerdir. ikisi de taban tabana zıttır. islamiyette sosyal adalet vardır ama sosyalizm ve hele komunizm hiç yoktur. zaten komunist olmak için önce dinden sıyrılmak lazımdır...bütün teorisyen ve pratisyenler de bu kanaatte hemfikirdir.*
  #2543624 :)
 4. 4.
  (bkz: türkiye komunizm din)
  #2698178 :)
 5. 5.
  dın varsa komunızm yoktur, komunızm varsa dın yoktur, yok ikiside varsa sahısta bır arıza vardır.
  #2698186 :)
 6. 6.
  komünistlerin dinsiz olmasi onlarin ateist olmasi vs gibi cesitli teoriler vardir.
  dogrudur, komünistlerin cogu dinsiz, ateisttir, fakat su unutulmamalidir; dini siyasete bulastirmayan yönetim bicimlerinden biridir komünizm.

  Bir din mensubu kisinin, diger bir kisinin komünist oldugunu anladiginda hemen üstüne atlamasi tamamiyle, o dine mensup olan kisinin komünist olan kisinin ateist oldudunu düsündügündendir.
  Hayir efenim, bir kisi müslüman olup komünist olabilir, hatta budist olup fasist bile olabilir.

  Sebep sudur:
  Din -> Kisisel
  Siyaset -> Toplumsal
  oldugundandir.
  #3955715 :)
 7. 7.
  (bkz: ateşle barut)
  #3955735 :)
 8. 8.
  komünist çin doğu türkistanda camiileri halka yasaklıyorsa, harbiden yan yana gelemeyecek iki olgudur. yan yana gelse de böyle durumlarda gelir işte, onun dışında olmaz.
  #3955797 :)
 9. 9.
  dini siyasete bulastirmayan yönetim bicimlerinden biridir komunizm denmiş lakin dine düşman olan yönetim biçimlerinden biridir komunizm denseydi daha doğru olurdu. evet komunizm dini düşman olarak görmektedir.
  #3955827 :)
 10. 10.
  doğrudur, islam da dahil dinlerin hepsi aynı zamanda birer ideolojidir ve kendi ideolojilerinin iktidara gelmesini arzularlar. ancak dinler çağa ayak uyduramayan dogmatik yapılar üzerine şekillendiğinden devirlerini çok önce kapatmış, artık burjuvaziler ve onların yönetim aygıtı devletlerin halkları oyalamak için kullandığı birer araç haline gelmişlerdir. bu nedenle kitlelerin afyonu denmektedir ve burjuva düzeni yıkıldığında dinler bir araç olmaktan da çıkacak, devirlerini tamamen kapatacaklardır. tarih açıp bakıldığında dinlerin yükselişlerinin altında sınıf ayrılıklarının keskinleşmesi yatar. bu nedenledir ki sınıfsız bir toplumda din de olmayacaktır.
  #3955934 :)
 11. 11.
  komünist olmak için dinsiz olmak gibi bir ön şart filan yoktur. komünist, olayları, sorunları, kişileri ve toplumları incelerken sorunun temeline inen, sorgulayıcı, araştırmacı bir bakış açısına, toplumların daha iyi yaşam standartlarına kavuşabilmesi için yapılması gereken çözümlemeleri ortaya koyma ve uygulamaya geçirme eğilimine sahip olmalıdır, yani yaşanan her olayı kutsal bir güce dayandırmak, mevzubahis olaya bir kutsallık atfetmek yerine incelemeli, analiz etmeli. diğer bir deyişle komünizm dediğimiz zaten uhrevi (ahir, öbür dünyasal) değil, dünyevi meselelerle ilgilidir. bu yüzden de, inançlı olan, bir tanrı ve/veya din inancına sahip ama yaşadığı dünya'nın ve dünya üzerinde yaşayan toplumların gereksinimlerinin farkında olan insanlardan da komünist olanlar çıkmıştır çokça. komünizm dine değil, dinin, burjuvazi yararına olacak şekilde halka, dini sınıflar aracılığıyla (türkiye örneği, diyanet işleri başkanlığı) ve bilhassa çarpıtarak dayatmasına (alın size bir örnek, son zamanlarda artan din temelli programlar), burjuvazinin, halkın yararına olabilecek olan bilim ve düşünceyi baskı altında tutmaya çalışmasına (bilim teknik dergisi'nin sansürlenmesi) karşıdır.

  komünizm şüphesiz ki kimi, dünya meselelerini temel alan hristiyanlık ve islamiyet öğretileriyle, en başta da kişisel mülkiyetle çelişmekte, lakin "toplum yararına" çelişmektedir. bu çelişkileri sorun etmeyen dini inanca sahip insanlar da pekala komünist olabilirler ve hatta çakal carlos gibi ateistken müslüman olan ve kendi sözleriyle 'materyalizmi klasik anlamda ölmüştür ama karl marx'ın diyalektik materyalizmi hala geçerliliği korumaktadır' diyerek komünist olduğunu söyleyen örnekler de çokça mevcuttur.
  #4908218 :)
 12. 12.
  karmaşık bir ilişkiye sahip değildir. Komunizm dini tümden reddetmez bu nedenle din temelli yaşanlara herhangi bir yaptırımda bulunmaz fakat din temelli yaşanyanlar bu dini yayma çabasına girdiğinden komunizm ile çatışır ve sonucunda çeşitli çatışmalar çıkabilir keza sovyet rusyasında bunun örneklerini görebiliriz. Ama komunizm din denilen kavramı 3 kuşan içerisinde insanların düşüncelerinden yok olacağını düşünür ve eğitimlerinde din temelli bir eğitim almaz eleştirel sorgucu bir eğitim sistemini temel alır. Burada din sadece insanların neler ürettiğini göstermek olarak anlatılabilir ama aşağılama olarak değil tabi. Bilimsel eğitimde din temel alınmaz... Şimdi ama kuran bir çok bilim adamına kaynak olmuş diyenlere selam ederim...

  Aslında kısa ve öz olarak.

  istemez vaadetmeyin cenneti bize
  Dünya cennet olacak ellerimizle, alinterimizle...

  iki mısra ile anlatılabilir.
  #5615682 :)
 13. 13.
  birisi sistem birisi ideolojidir. komünizm, ideolojisi marksizm olan bir sistemdir, din ise feodalizmin ideolojisidir.
  #5615694 :)
 14. 14.
  dindar bir komünist, komünizm adına yapılan dindar katliamlarını ya hiç bilmiyordur ya da hiç dayak yememiştir.

  ''efendim yaşanılan o tarih trajedileri, her ne kadar öyle gözükse de, komünizm öğretileriyle yakından uzaktan alakası yoktur''savunmalarının ayağı yere basmaz. keza islam hükümleriyle hüküm süren bir devlet ve rejim örneği vardır. (bkz: asrı saadet devri ve hulafa-i raşidin)

  her nedense komünizm öğretilerinin islamla çekişmediğini söyleyenler, bu durumu, toplu iğne başı kadar dahi,örneklendiremez.

  müslümandan komünist olmaz ama komünistten müslüman olur.yeter ki, islamın iktisadi ve yazıda geçen islam burjuvazisine bakış açsını etrafına mani, ağyarına cami olarak araştırabilsin.
  #5615707 :)
 15. 15.
  ateşle barut gibi gösterilmesi tamamen bir yanılgıdır. çok basitçe, söyle örnekleyelim:

  islam; 'hak' dinidir, doğal olarak neyi ister? tüm insanların eşit olmasını, insanlar arasında sınıf farkı olmamasını ve bilumum şeyler değil mi? komünizmin temel amacı da zaten bu değilmidir? eşitlik, ortaklık, özgürlük?... zaten bu yüzden ütopya deriz ya komünizm için... yani ikisi de temel olarak aynı olguları taşıdıkları için, din (başta islam) ve komünizm bir arada olabilirler.
  #12109743 :)
 16. 16.
  ne yani bi insan hem komünizmi hem de dini bir arada yaşayamaz mı? peki che guevara peki hem hristiyan hem komünist olmayı nasıl becerdi? fidel castro nasıl becerdi?lenin hem yahudi hem komünist olmayı nasıl becerdi?stalin küçük yaştan beri dinine bağlı olduğu söyleniyor. yaser arafat hem komünist hem de müslüman değilmiydi? komünizm din düşmanı değildir. komünizm dinin kişisel yaşanacağını savunur. dinin bir siyaset aracı olarak kullanılmasını önlemeye çalışır. yani bazıları gibi din tüccarlığı yapanları sevmez.
  #19427958 :)
 17. 17.
  KOMÜNiZM DiNLERE KARŞI MI?
  Bir takım çarpıtmalar ve kötülemer sonucu oluşmuş bir sorunsaldır.Yeni başlayanlar veya kafasında önyargı bulunanlar için bu yazıyı kaleme alıyoruz.
  Cevabı "Hayır." şeklinde verilecek sorudur.
  Çünkü komünistler sizin dininizle,mezhebinizle ya da dinsizliğinizle ilgilenmez.Çünkü laiklerdir.Komünistler,sadece resmi kurumların veya devletlerin dinle yönetilmemesini ister.
  Aynı şekilde komünist olmak için de dininizi değiştirmenize gerek yoktur.
  Komünistler,din uğruna yapılan savaşlara karşıdır.Çünkü dinin kişisel bir mesele olduğuna inanırlar.
  Komünistler dindarlığa değil,dinciliğe,islam'a,Hıristiyanlığa,Yahudiliğe,Ateistliğe,Deistliğe vb. değil,dinî siyaset yapılmasına,halkın dini duygularının sömürülmesine karşıdır.
  #35709689 :)
 18. 18.
  ne komünizmin dinle, ne de dinin komünizmle işi olmaz. iki zıt kutup olarak gösterilen şeyin herhangi bir bağlantıları da yok. yani bir insan pek ala inançlı ve komünist de olabilir.
  #35709704 :)
 19. 19.
  Komünizmin dine bakışı genelde sekülerdir. Dini toplumsal bir üst kurum olarak görür. Yani kapitalist bir sistemde komünizm ya da sosyalizm alt yapı olarak ekonomik çerçeveyi essas alırken; aile, kültür, din, eğitim gibi yapılar üst yapı kurumu olarak ekonomik hakimiyetin yani burjuva sınıfının hakimiyetinin devamı için kullanıldığını söyler özetle. Marx "Dinin kapitalist sistemde bir afyon" olarak kullanıldığını belirtmiştir. Ancak Marx'ta genel anlamda bir din karşıtlığıda vardır. Çünkü materyalist felsefe temelinde bütün dinleri red eder. Hernekadar Marx "bilimsel komünizmin" babası sayılsada, kendisinden sonraki genel kabul dine karşı değil, dinin hangi amaçla kullanıldığıyla ilgili olmuştur. Sonuçta herhangi bir komünist herhangi bir dine tabi olabilir mi? Pekala olabilir. Ancak materalist felsefeye ne kada yakın olduğu da bu noktada önemlidir.
  #35709800 :)
 20. 20.
  Mavi renginin mi notasıyla alakasını ölçmek gibidir bunları karşılaştırmak.

  Sinestezik olmayanlar anlayamazlar.

  Kavramları birbirleriyle karıştırmayın. Sarımsağı koklamakla görmek aynı şey değildir.
  #35709819 :)
 21. 21.
  Sovyet komünizmine bakarsak Ortadoks hristiyanlıkla pek sorunu olmayan fakat islamiyete karşı büyük bir nefret ve düşmanlık güden bir durum görürüz. Komünizm, Azerbaycanda müslüman isimlerini çocuklarına vermek isteyen anne babaları hapis cezası, mimlenmek gibi türlü yaptırımlarla karşı karşıya bırakmıştır.

  Komünizmin islam hariç hiçbir dinle sorunu yoktur. Aslına bakılırsa islamiyet ile komünizm hemen hemen aynı şeyleri söylemektedir. Eşitlik, özgürlük, adalet vs birçok şey temelde aynıdır fakat islamiyet işlev bakımından daha akılcıdır. Huzur ortamını sağlamakta daha faydalı olmuştur. Osmanlı ilk ve yükseliş dönemi balkanları ve 4 halife dönemi bunun güzel örneklerindendir.

  Komünizm ırkçılığı önleyememiştir. Önleyebileceğinede inanmıyorum. Sovyet hapishaneleri türklerle ve diğer müslüman milletlerle doluydu, çinde doğu türkistan bölgesinde uygulanan yaptırımlar ve katliamlar yine türk düşmanlığının bir kanıtıdır, stalinin katliamları ve sürgünleri türkleri(kırım tatarları), çeçenleri, çerkesleri Sibiryanın en ücra köşelerinde sefil bir hayat yaşamaya zorladı. Kırım tatarlarının ölüleri köpeklere yem edildi, ruslar aynı sokakta yaşadıkları kendi komşuları olan türkleri ihbar etti arkalarından vurdu. Bunun gibi binlerce komünizmin ırkçılığın önüne geçemediğine, laik bir düzen oluşturamadığına dair örnekler var.
  #35709834 :)
 22. 22.
  Komünizm dinlere (bir çoğuna) içerik bakımından yakın bir tavır takınır aslında.

  Ama komünizmin kurucu isimleri sayılabilecek kişilere bakarsak bu kişilerin dinle alakası olmadığı gibi dinin iyi olmadığını söyleyenleri vardır.

  Yine de ideolojiyi bağımsız olarak ele alırsak uyuştuğu noktalar oluyor fakat dindeki eşitlik ile uysa dahi adalet ile uyar mı? Bence adalet kavramları farklı yani tam anlamıyla yakın da değiller çok uzakta.

  Sonuç olarak pek gidecek bir ikiliye benzemiyor.
  #35709856 :)
 23. 23.
  Biz komünistlere cahilsiniz deyince de gülüyorlar neymiş komünizm devletin dinle yönetilmesine karşıymış dine değilmiş ulan siz bu kafayla çok yaşamazsınız hee.

  Din devleti yönetemez fikri zaten islamın karşısında olan bir fikirdir bu da demek oluyor ki komünizm bal gibi de islama karşıdır ufak tefek kelime oyunlarıyla felsefecilik oynayıp ben çok bilgiliyim havalarına gitmeyin bir bok bilmiyorsunuz çünkü.
  #35709895 :)

komünizm ve din ile alakalı başlıklar