kisisel durum sicili

 1. 1.
  kişisel durum, bu amaçla tutulan resmi sicille belirlenir. bu sicilin tutulmasında ve zorunlu bildirimlerin yapılmasına ilişkin esaslar nüfus kanunu nda gösterilir.
  kişisel durum sicili devletçe atanan görevliler tarafından tutulur. sicil kayıtlarını tutmak ve bir örneğini vermek bu memurların görevidir.
  yabancı ülkelerdeki türkiye temsilcilerine, dış işleri bakanlığı'nın önerisi, iç işleri bakanlığı'nın katılması ve başbakanlığın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir.
  kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlardan, kusurlu memura rücu etmek kaydıyla devlet sorumludur.
  tazminat ve rücu davaları, kişisel durum sicilinin tutulduğu yer mahkemesinde açılır.
  mahkeme kararı olmadıkça kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme ve değişiklik yapılamaz.
  #1776640 :)
 2. 2.
  (bkz: sicil)
  #1776952 :)
 3. 3.
  (bkz: kisiler hakkindaki kimlik bilgileri)
  #1777001 :)
 4. 4.
  (bkz: doğum sicili)
  #2204112 :)
 5. 5.
  (bkz: ölüm sicili)
  #2204233 :)