6

kinizm

entry 12 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  Yunan düşünürleri anthienes ve diogenes'in birlikte oluşturdukları, insanın gerçek mutluluğa,bütün değerlerinden sıyrılarak ve hiçbir değere bağlı kalmayarak ulaşabileceğini öne süren sokratesçi öğreti.
  BKZ: kinik
  #263502 :)
 2. 2.
  (bkz: sinizm)
  #654208 :)
 3. 3.
  Kinizm (sinizm), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpeksi anlamındadır.
  #1793669 :)
 4. 4.
  kiniklere göre bilim yararsızdır. sağlık, zenginlik gibi durumlar gerçek iyilik değildir. bunlar hor görülmelidir. insanlar mutlu olabilmek için çok basit bir hayat sürmelidir.
  #2300631 :)
 5. 5.
  insan eylemlerinin sadece kişisel ihtiyaçları ve bencillikleriyle güdülendiği inancı. antisthenes'in öğretisine göre insan bütün gereksinimlerden sıyrılarak kendi kendine var olabilmelidir. yaşamın amacı mutluluktur, mutluluğa da ancak erdemle ulaşılabilir. antisthenes'in erdem düşüncesi kişinin kendine yeterliliğini ifade eder.
  #2569200 :)
 6. 6.
  Kiniklerin temel felsefi konumları, zamanın uygarlık değerlerine yönelik aldırmaz tavırları ve eleştirel yaklaşımları tarafından şekillenir. Onların temel etik ilkesi erdemdir ve bundan anladıkları da, insanın özgürlüğü ve kendi iç bağımsızlığı ile yaşamını sürdürmesidir. insan, her tür gereksinmeye olan bağımlılığından kurtulmalıdır. Dolayısıyla böyle bir erdem anlayışı, bilgi ile temellendirilir; yani, insan ancak bilgilenme aracılığıyla kendisini kuşatmış olan gereksemelerden sıyrılabilir. *
  (bkz: sahip olduğun herşey sana sahiptir)
  (bkz: fight club)
  #3788419 :)
 7. 7.
  başkalarının acılarına karşı duyarsız kalma.
  #5148689 :)
 8. 8.
  (bkz: diyojen)
  #11835138 :)
 9. 9.
  kinikler, aile, arkadaşlık vb kavramları reddedip insanın tüm bağımlılığından kurtulması gerektiğini öngördükleri için kinizme bi' nevi bireysellik de denilebilir. zira bir rivayete göre, bu akımı ün'e kavuşturan diogenes hayatını bir fıçı içinde geçirmeyi isteyerek, toplumsal zorunluluklardan kendisini tamamen soyutlamaya karar vermiştir.
  #18830643 :)
 10. 10.
  Kinizm akımının en önemli temsilcilerinden diogenes, bu sert ve aşırı bireyci ekolüyle büyük iskendere şu sözlerle kafa tutmuştur; "Gölge etme başka ihsan istemem."
  kinizmin bir çok din öğretisi içerisinde kabul görmüş, aşırı hazdan kaçınmak, bir şeye gereksinim duymamayı öğrenmek, öğretisi ilahi dinlerin bir çoğunda nefsi terbiye ile ilişkilendirilmiştir.
  ancak kinizmin savunucuları hazzı ve ihtiyacı dengede tuttuğun zaman güçlüsün iedolojisini güderek bireyi ilahi olgulardan soyutlayarak maddeye yöneltir. Asıl hedef öz yeterliliği geliştirmektir.
  #20704335 :)
 11. 11.
  Kinizim, sinizim ya kuşkuculuk olarak adlandırılır. Fikrin geliştiricisi "sinoplu diyojen" dir. Diyojen herkesin eşit yaşamasını isteyen, bugünkü sinop civarında yaşamış bir filozoftur. Tabiri caizse, köpek gibi yaşar. Sokaklarda uyur, yıkanmaz. Hatta ona köpek lakabı takıldığında, iltifat olarak kabul etmiştir. insanın kendine yetebileceğini, var olan bütün araçların aldatmaca olduğunu savunur.
  #31528736 :)
 12. 12.
  konu ile alakalı, sokrates ile ilgili şöyle bir olay anlatılır: pazar yerinde, mallarla dolu bir tezgahın önünde öylece durmuş ve sonunda bağırmış: ''ihtiyacım olmayan ne kadar çok şey var burada''

  sokrates'in bu tutumu, kinik felsefe için çıkış noktasıdır. bu felsefe, öğreti, sokrat'ın öğrencisi olan antisthenes tarafından başlatılmıştır. gerçek mutluluğun maddi lüks, politik iktidar ve sağlık gibi dış şeylere bağlı olmadığını öğreten bir düstur.

  en ünlü kinik diogenes idi. antisthenes'in öğrencisidir diogenes. bir fıçıda yaşar. hiç malı, mülkü yoktur. diogenes'in bu mizacını en iyi ifade eden şöyle bir olay vardır:

  bir gün diogenes fıçısının önünde güneşlenirken, büyük iskender onu ziyarete gelir. bu bilge insanın karşısına geçip bir isteği olup olmadığını sormuş iskender. isteğinin hemen yerine getirileceğini söylemiş. diogenes) ise ''bir adım yana çekil de, güneşimi kesme demiş iskender'e.
  #32620356 :)

Advertisement Advertisement
Advertisement