kinizm

 1. 2 2
  Yunan düşünürleri anthienes ve diogenes'in birlikte oluşturdukları, insanın gerçek mutluluğa,bütün değerlerinden sıyrılarak ve hiçbir değere bağlı kalmayarak ulaşabileceğini öne süren sokratesçi öğreti.
  BKZ: kinik
  #263502
 2. 1 1
  (bkz: sinizm)
  #654208
 3. 1 1
  Kinizm (sinizm), Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpeksi anlamındadır.
  #1793669
 4. 3 1
  kiniklere göre bilim yararsızdır. sağlık, zenginlik gibi durumlar gerçek iyilik değildir. bunlar hor görülmelidir. insanlar mutlu olabilmek için çok basit bir hayat sürmelidir.
  #2300631
 5. 2 2
  insan eylemlerinin sadece kişisel ihtiyaçları ve bencillikleriyle güdülendiği inancı. antisthenes'in öğretisine göre insan bütün gereksinimlerden sıyrılarak kendi kendine var olabilmelidir. yaşamın amacı mutluluktur, mutluluğa da ancak erdemle ulaşılabilir. antisthenes'in erdem düşüncesi kişinin kendine yeterliliğini ifade eder.
  #2569200
 6. 3 3
  Kiniklerin temel felsefi konumları, zamanın uygarlık değerlerine yönelik aldırmaz tavırları ve eleştirel yaklaşımları tarafından şekillenir. Onların temel etik ilkesi erdemdir ve bundan anladıkları da, insanın özgürlüğü ve kendi iç bağımsızlığı ile yaşamını sürdürmesidir. insan, her tür gereksinmeye olan bağımlılığından kurtulmalıdır. Dolayısıyla böyle bir erdem anlayışı, bilgi ile temellendirilir; yani, insan ancak bilgilenme aracılığıyla kendisini kuşatmış olan gereksemelerden sıyrılabilir. *
  (bkz: sahip olduğun herşey sana sahiptir)
  (bkz: fight club)
  #3788419
 7. 2 0
  başkalarının acılarına karşı duyarsız kalma.
  #5148689
 8. 1 1
  (bkz: diyojen)
  #11835138
 9. 0 0
  kinikler, aile, arkadaşlık vb kavramları reddedip insanın tüm bağımlılığından kurtulması gerektiğini öngördükleri için kinizme bi' nevi bireysellik de denilebilir. zira bir rivayete göre, bu akımı ün'e kavuşturan diogenes hayatını bir fıçı içinde geçirmeyi isteyerek, toplumsal zorunluluklardan kendisini tamamen soyutlamaya karar vermiştir.
  #18830643
 10. 0 0
  Kinizm akımının en önemli temsilcilerinden diogenes, bu sert ve aşırı bireyci ekolüyle büyük iskendere şu sözlerle kafa tutmuştur; "Gölge etme başka ihsan istemem."
  kinizmin bir çok din öğretisi içerisinde kabul görmüş, aşırı hazdan kaçınmak, bir şeye gereksinim duymamayı öğrenmek, öğretisi ilahi dinlerin bir çoğunda nefsi terbiye ile ilişkilendirilmiştir.
  ancak kinizmin savunucuları hazzı ve ihtiyacı dengede tuttuğun zaman güçlüsün iedolojisini güderek bireyi ilahi olgulardan soyutlayarak maddeye yöneltir. Asıl hedef öz yeterliliği geliştirmektir.
  #20704335