kervan yolda dizilir

  1. 0 0
    öncesinde hazırlık yapılamayan, sonuçların tam olarak kestirilemediği, ancak uygulamaya konduğunda yerine göre hatalar, yanlışlar da yapılarak öğrenilebilecek durumlar için kullanılan deyim.
    #218517
kervan yolda dizilir ile alakalı başlıklar