bugün 602 başlık

keenlemyekün

  1. 2 2
    hiç olmamış gibi manasına gelen arapça zarf. hukuki bir terim olarak bir şeyin hiç yapılmadığını var saymaktır.
    #9478803
  2. 0 0
    yok hükmünde olma. işlemin, hukuk aleminde baştan beri hiç var olmadığı varsaymaktır. en ağır hukuk yaptırımıdır.
    #14035965