kayyum

entry 55 galeri 1 video ses iyilertrends
 1. 1.
  yüce rabbimizin 99 isminden biri. bir şeyi ayakta tutan, varlığının devamını sağlayan anlamına gelir.
  #92039 :)
 2. 2.
  hukuki anlamda uygulaması ise şöyledir; Kayyum da vasi gibi vesayet organlarından birisir. ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de malvarlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için görevlendirilir.
  #92044 :)
 3. 3.
  Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
  #512621 :)
 4. 4.
  her varlığın kendisine bağlı olduğu kainatı yöneten yüce varlık anlamında ki allah ın güzel isimlerindendir.

  ''bütün yüzler diri ve herşeyi ayakta tutana boyun eğmiştir.zulüm yüklenenler ise perişan olmuştur'' taha,111
  #620851 :)
 5. 5.
  Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah.
  #4497398 :)
 6. 6.
  Kayyûm : Her şeyi ayakta tutan, koruyan,diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten, hiç bir şeyin gizli kalmadığı
  Al-Qayyum : The Self Existing One who maintains the heavens, the earth, and everything that exists.

  Cenab-ı Hak buyuruyor.
  "Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. " (1)
  "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan." (2)

  * Allah zatı ve yüceliği ile vardır; her şeyin var olması, varlığını sürdürmesi, ayakta durması O'nun varlığına bağlıdır.
  * Kur'an-ı Kerim'de Hay ismi ile çoğu zamanda birlikte zikredilir. Bu isimlerin, "ism-i A 'zam" olduğu da söylenmiştir.
  * Bu ismin çeşitli tanımlamaları vardır:
  o Katede'nin görüşü: Kayyûm, yaratıklarını koruyup idare edn, işlerini düzenleyendir.
  o Hasan Basri: Kayyûm, iyi ya da kötü yaptıklarının karşılığını vermek için her canlının başında duran ve onu gözetleyendir. O, her şeyi bilir ve hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
  o El-Hattabi:Kayyûm, sonu olmayan ve varlığı daim olandır
  * Kayyûm, Allah'ın kusursuz güç, kuvvet ve üstünlüğe sahip olduğunu gösterir. O, yalnız başına kâimdir. ayakta kalmak için hiçbir yönden kimseye ihtiyacı yoktur. O, kendi kendine yetendir ve başkasına muhtaç değildir. O'nun dışında her şey O'na muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan ve koruyan O'dur. O'nun desteği olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez. Bu, O'nun mükemmel gücünü gösterir. (3)
  * O öyle bir hayy ve kayyumdur ki, O'nu ne gaflet basar, ne uyku; daima âlim, daima her şeyden haberlidir. Göklerde ve yerde, yukarılarda, aşağıda ne varsa O'nun; görünür, görünmez, bütün varlık O'nun mülküdür. Tüm sebeb O, tüm gaye O, herşeyin maliki olan O; Allah'ın mülkü olan bu yaratıklardan kimin haddi ki Allah'ın izni olmaksızın yüce huzurunda şefaat edebilsin, bu halde hangi budaladır ki Allah'ın emri olmadan bunların birinden şefaat dilenebilsin. Çünkü Allah yukarıların aşağıların, önlerindekini ve arkalarındakini, geçmişlerini, geleceklerini bildiklerini ve bilmediklerini bilir, O'nun ilminden gizli hiçbir şey yoktur. Bunlar ise O'nun bildiklerinden hiçbirini bilemezler. Ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. (4)
  * Allah dostlarının tecrübe edip kabul ettiklerine göre, "Ya Hayyu yâ Kayyûm, lâ ilâhe illâ ente" (Ey diri ve kâim olan! Senden başka ilâh yoktur) duasını okuyan ve bunu tekrarlayan kimsenin kalbi ve aklı dirilir. Bu iki isimle yardım dilemek sıkıntılardan, dert ve kederlerden, zorluk ve darlıklardan kurtulmak ve isteklere kavuşmakta daha etkilidir. (3)

  Kaynaklar:
  1) Bakara, 255
  2) Furkan, 58
  3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  4) Elmalı Tefsiri, Bakara Suresi, 255
  #4683565 :)
 7. 7.
  Müntekim : intikam alan
  Al-Muntaqim : The Avenger who ustly inflicts upon wrongdoers the punishment they deserve.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk." (1)
  "Allah'ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap var. Öyle ya, Allah'ın izzeti var, intikamı var. " (2)
  "Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız." (3)
  "Allah daima galiptir, öç alandır." (4)
  "Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar." (5)

  * Müntakım, isyan edenlerin belini büken, emir ve yasakları çiğneyenleri ve azgın tağutları türlü uyarılardan ve kendilerine süre tanıdıktan sonra şiddetli cezalarla cezalandırandır. O'nun intikamı, acilen cezalandırmaktan daha ağırdır. Çünkü acil ceza, kişinin daha fazla günah işlemesine mani olur. Bu da kendisinden şiddetli intikam alınmasını önler.
  * Allah'ın intikamı, insanlarınkiden dört yönüyle farklıdır.
  o Allah'ın intikamı, bütün yalanlayanları ve şirk koşanları kapsayan genişliktedir. Başkası bu kadar geniş intikam gücüne sahiptir. O'nun intikamı, kulun emir ve yasaklarına uymaması, kendisi ve Resulü'ne itaat etmemesi nedeniyledir.
  o intikam alma gücünün sürekli olması. intikam hak eden hiçbir kul O'ndan kurtulamaz.
  o O'nun intikam alması başkasının eziyet görmesine bağlı değildir.
  o intikam almak için başkalarının yardımına ihtiyacı yoktur.
  * Bu ismi Bilmenin Faydaları:
  * Allah'ın intikamından korkmak ve O'na isyan etmekten kaçınmak.
  * Kulun, düşmanlarından intikam alması caizdir. Haklı olarak intikam alması gerektiğinde kesinlikle Allah'ın beklediği sınırların dışına çıkmamalıdır. Eğer bunu Allah için ve islam'ın gerektirdiği şekilde ilahi bir cezayı uygulamak için yapıyorsa, bu fiiline karşılık Allah'tan sevap da alır.
  * Allah'ın azamet ve ululuğunu bilen O'nun intikamından çekinir.
  * Her müslüman, allah'tan başka gerçek intikam sahibi olmadığını bilmelidir.

  Kaynaklar:
  1) Araf, 136
  2) Ali imran, 4
  3) Duhan, 16
  4) Maide, 95
  5) Buruc, 8
  6) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  #4683571 :)
 8. 8.
  ingiltere'de bir kulübün mali sıkıntıları nedeniyle yönetimini * üstlendiğinde kulübün 10 puanını sildiren yönetici. bu kuralın son kurbanları 2 eski premier lig takımı southampton ve crystal palace olmuştur.
  #7216713 :)
 9. 9.
  (bkz: saadet partisi nin kayyuma devredilmesi)
  #9455081 :)
 10. 10.
  (bkz: cem yılmaz)
  (bkz: bir tat bir doku)

  bilmediğiniz kelimeyi cümle içinde kurun öğrenirsiniz

  "ben kayyum gördüm"
  "babamın kayyumu var"
  #9461757 :)
 11. 11.
  sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilmiş olan kimse.
  #9907383 :)
 12. 12.
  Zâtıyla kaim, daima duran, gökleri, yeri ve her şeyi tutan; her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden.
  #11150394 :)
 13. 13.
  Her şeyi koruyan, tutan manasına Arapça bir kelime. el-Kayyûm, Allah'ın isimlerindendir. Allah'tan başkası bu isimle vasfedilmez. Kelime, Arapça'da mübalağa kalıbındadır. Çokluk, mübalağa ifâde eder. Bu isim, Kur'ân'da şu şekilde geçer: "O, kendinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, Hay'dır, Kayyûmdur" (Bakara/255).
  #20111642 :)
 14. 14.
  Maşadır o maşa. Kayyum olsa duramazdı kimse.
  #29995904 :)
 15. 15.
  Günümüzdeki karşılığı olması gereken değil koza ipek e kıyımdır.
  #29995955 :)
 16. 16.
  (bkz: cellat)
  #30006497 :)
 17. 17.
  An itibari ile birazdan kuzu kuzu gidecekler ! . Artık kuzu kuzu gelecekler diyene mi giderler nereye giderler bilemem
  #30006514 :)
 18. 18.
  böyle hayatımda duymadığım, görmediğim kelimelerle de akp iktidarında (hoş şu an iktidar bile değiller) karşılaşıyorum ya, ne desem boş...
  #30015809 :)
 19. 19.
  Ne demek la bu kayyum bi tek ben mi bilmiyorum amk.
  #30015817 :)
 20. 20.
  Allah ın doksan dokuz isminden biridir. Kainatı yöneten, ayakta tutan manasına gelir.

  Edit: eksilemenizi anlamadım ???
  #30017625 :)
 21. 21.
  http://itaatsizler.com/2015/kim-bu-kayyumcular-601/

  10 binler 30 binler. maşallah.
  #30017697 :)
 22. 22.
  Hukuk çalışırken sürekli olarak teorik sınırla kalan ( çevremizde şirketi olan yok ki devlet kayyum atasın gb ) türkiye'de son zamanlarda oldukça gündemde olan hukuki olay. Kayyım'da denir. Yanlış hatırlamıyorsam medeni kanunda düzenlenir. Sulh hakimi tarafından atanır. ( bakın bu önemli )

  Türkçesi şöyledir: Siz başsız kaldınız. Size bir baş vericez.
  #30017975 :)
 23. 23.
  Esma'ül hüsnâ'dandır. Sizin kast etmeye çalışıp beceremediğiniz için;

  (bkz: kayyım)

  Tmk karıştırmanıza kafam girsin de bari sözlüğe falan bakın arada.
  #30024092 :)
 24. 24.
  Son zamanlarda öğretmen atamasından fazla atanmıştır.
  #30146704 :)
 25. 25.
  görevi atandığı konu ile sınırlı olan kişidir. mali konuları ve para akışını denetlemek üzere atanan birisinin iş akdini feshetme hele hele yayın politikasını değiştirme gibi yetkileri yoktur.
  #30146813 :)