3

kamu görevlisi

 1. 1.
  kamusal faaliyetin yürütülmesine, atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi.
  #6887674 :)
 2. 2.
  ceza hukuku bağlamındaki anlamı idare hukukuna göre daha farklıdır. örneğin tanık dahi ceza hukuku bakımından kamu görevlisidir.
  #6887731 :)
 3. 3.
  yer yer ceza sınıfındadır;

  (bkz: Kamu Hizmeti Cezası)
  #6887743 :)
 4. 4.
  anayasanın 128. maddesindeki tanım ve kimi anayasa mahkemesi kararları da göz önüne alınacak olursa memurlar, askeri personel, akademik personel, hakim ve savcılardan oluşan (işçiler ve sözleşmeli personel dahil değil) evletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri yerine getiren kişilerdir. devletin insan kaynakları boyunu oluşturur. işçiler ve sözleşmeli personel ise kamu görevlisi değil kamu personelidir.
  #18466272 :)
 5. 5.
  işine gelince çalışan, işine gelmeyince yatan çalışanlar bütünü. gece gece insanın sinirlerini zıplatma yeteneğine sahipler. bi işi de düzgün yapın lan şu ülkede.
  #34762048 :)
 6. 6.
  Hastanede calisan bilgi islem sekreteri guvenlik ve temizlik personelide kamu gorevlisi sifatina girer.
  #34762093 :)