bugün 2103 başlık

kamal atatürk

 1. 103
  mustafa kemal atatürk'ün dil devriminden sonra kullandığı isim ve imzası.
  #3512821
 2. 17-7
  atatürk ün nüfus cüzdanındaki ismi.

  atam önce arapça kökenli olan mustafa adını ö kaldırtmış sonra da yine arapça kökenli olup uyduruk mitlerle aldığına inandığımız kemal ismini türkçeleştirerek bu son haline getirmiş.

  ne demişti atatürk;

  'yaradılışımdaki en büyük mucize türk olmamdır.'
  #6030975
 3. 44
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/412220/+
  #6030978
 4. 22
  (bkz: mustafa kemal atatürk)
  #6246731
 5. 108
  ulu önderimizin az bilinen ismi. "kale" anlamına gelen "kamâl" ve "ataları gibi türk" anlamına gelen "atatürk" isimlerinin birleşkesinden ibarettir.
  #7963475
 6. 104
  ilkelerini zengileştirmek bir yana dursun, daha da tahrip ettiğimiz büyük liderin ismi. özellikle şu sözü beni benden alır:

  "ben manevî miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. benim manevî mirasım ilim ve akıldır."
  #8058873
 7. 53
  ölümünün 72. yılında da minnet, özlem ve sevgiyle andığımız yüce başbuğ. falih rıfkı atay'ın da dediği gibi; "o, kazandığı zaferlerden de büyük adamdı." kürtçü-arapçı-emperyalist ittifakının kör baltalarla o'na yüklenmesi hep bu yüzden!
  #9876985
 8. 51
  ulu önder'in 5 şubat 1935'ten ölümüne dek kullandığı addır.

  bir gece önce türk dil kurumu toplantısında kabûl edilen ad ertesi sabah ulus gazetesi'nin 3. sayfasından duyuruluyor. isteyenler hâlâ çıkmakta olan gazetenin arşivine gidebilirler. gazetenin internet sitesi'ndeki arşivi 2007 öncesini kapsamadığından internet'te özgün belgeyi bulamazsınız.

  aynı belgeye dayanarak mehmet doğan denen yobaz da batılılaşma ihaneti kitabının 168. sayfasında gazetedeki yazıyı aktarmıştır:

  "atatürk'ün taşıdığı kemâl adı bir arapça kelime olmadığı gibi, arapça kemâl kelimesinin delâlet ettiği mânada da değildir (burada d. mehmet doğan şöyle bir ekleme yapıyor: "kemâl kelimesi arapça'dan osmanlıcaya geçmiş olup şu mânaları taşımaktadır: olgunluk, mükemmellik, noksansızlık, tamlık; bilgi, fazilet, değer. bu mânalardan neden kaçılıyor acaba?"). atatürk'ün muhafaza edilen öz adı, türkçe ordu ve kale mânasına olan kamâl'dir. son â üstündeki tahfif işareti l harfini yumuşattığı için telâffuz hemen hemen kemâl telâffuzuna yaklaşır. benzeyiş bundan ibarettir."

  bize inanmıyorsunuz bari kendi adamınıza inanın!
  #10119471
 9. 11-1
  ilk duyduğumda atatürk'e hakaret olarak söylendiğini zannettiğim ibare... gerçekliğine ve hala savunulabilirliğine inanmadığım için, ekşi'de ayar yedim bu yüzden...

  arkadaş bu nasıl olur ya? kamal nedir yahu? diyorlar ki, "kale" demekmiş... moğolca falan mı? hadi ona da boyun eğdik diyelim, mustafa'yı ne yapacağız?

  bak, birisi çıkıp "gazi" yerine "gazı" yazar, sonra da türkçe'de bu kelime "kahraman" demek falan derse, çok pis küfür edicem...

  lan bu kemalizm nası bişey ya böyle?.. pardon: kamalizm...
  #11901067
 10. 1-1
  (bkz: recep tayyip erdoğan/#13639578)
  #13639692
 11. 115
  atatürk'ün harf inkılabı sırasında, - osmanlıca bilenlerin pek iyi tanıdığı** - tartışma meselesi olan kaf-kef ayrımından dolayı yazımında sorun yaşanan adıdır.

  arapça'dan türkçe'ye bulaşan birçok kelimede olduğu gibi, "ke"mal "kef" ile yazılırdı. eski türkçe'de olmayan bu "kef"in yanındaki ince "e-a" sesi başka bir harf veya işaret ile gösterilmeyip, arapça'da olduğu gibi "kef" ile yazılmıştı. (nazal "n" sesi de kefle yazılır. sad but true story)

  kemâl, kâzım, kâmil, kâfi, kâhinat, kânun, kervan, kehribar, kârhane, keder, kefere, kefil, kehanet, kâğıt... gibi.

  harf inkılabı sırasında, "kaf ve kef" sesleri için tek harfin kullanılması konusunda ayrılık çıktı.. atatürk öztürkçe'de böyle bir ayrım olmadığı için, arap harflerinden önce de olduğu gibi "k" ünsüzünün tek harf ile yazılması gerektiğini düşünüyor, isminde "kef" harfi geçen arkadaşları buna karşı çıkarak, "kef" yerine "Q" kullanılmasında ısrar ediyordu.** (qamal, qazım, qamil... vs.)

  zira, kaf ve kef"in aynı harfle yazılması, kelimelerde okunuş bozukluğu ve bazen yanlış anlaşılmaya sebep oluyordu.
  (kerim-karim, kemal-kamal, keder-kader, kefil-kafil, kervan-karvan)

  "Q" harfinin el yazısındaki yazılışı "K"dan daha fiyakalı olduğu halde, paşa isminin yazımındaki meşakate rağmen arapça'dan kalma bu ayrımı devam ettirmeye yanaşmadı. zaten türkçe'nin "büyük-küçük" ünlü uyumu vb. gibi özelliklerini kurallaştırmak ve kelimeleri buna uydurmak ile meşgul olan atatürk bir süre ismini "kamal" ve "kâmal" şeklinde yazdı. ancak okunuşu yine "kemal" idi. "kef" sesinin eksikliği bir süre "^" işareti ile giderildi.

  (türkçe tam olarak yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığı için, günümüzde bu kural da kaldırıldı.)

  sonuç olarak "kemal" aynı "kâğıt, kâzım, kâmil" örneğinde olduğu gibi, "kâmal" (veya kamâl) olarak yazılıp, "kemal" okunurdu.
  bu gün "ke" sesine olan yakınlığından dolayı, yazı diline nihai haliyle "kemal" olarak yerleşti.

  kemal kelimesinin osmanlıca yazılışı;
  (img:#216233)

  kamal kelimesinin osmanlıca yazılışı, ki böyle bir kelime osmanlıca ve arapça sözlüklerde yok..
  (img:#216234)

  atatürk'ün harf inkılabından önce kullandığı imzası. "mustafa kemal"in baş harfleri.
  soldan sağa "kef"** ve "mim", sağdan sola latin harfleriyle "M" ve "K".
  (img:#216235)
  #14364196
 12. 53
  güneş dil teorisine uygun olarak, arapça kökenli olan "kemal" ismi türkçeleştirilerek "kamal" ismine dönüştürülmüş ve atatürk'ün türk diline verdiği önemin bir göstergesi olarak bu şekilde yazılmıştır. bu yazımın ilki üçüncü dil kurultayı'nın bildirgelerine yansımış olup gazi hazretleri isminin türkçe yazılmasından ve anılmasından pek memnun kalmışlardır.
  #15469323
 13. 11
  roma'da bulunan bir gölün adı da 'largo kamal ataturk'dür.
  #15469394
 14. 51
  güneş dil teorisinden dolayı atatürk'ün tercih ettiği addır.

  "kamal" öztürkçe de "ordu,kale" gibi anlamlara gelmektedir.atatürk de dilde türkçeleştirme çalışmalarına bu şekilde destek vermiştir.

  ardından ise bu türkçeleştirme işi tutmayınca "kemal" ismine geri dönmüştür.son dönem yazışmalarında kemal adı geçer.

  "kamal" isminin ibranice "put" anlamına geldiğini ortaya atan ise rum imparatorluğunun kalpağını osmanlı kalpağı zanneden ve sürekli kafasına takan bunamış dinci kadir misiroğlu adlı zatın uydurmasıdır.
  #15958165
 15. 11
  (http://video.uludagsozluk.com/v/atatürk-ün-gerçek-ismi-24150/+ ) videosunda da görüldüğü üzere iki farklı nüfus cüzdanından birinde yazan addır aynı zamanda.
  harf inkılabı sırasında, gaf ve kef harfleri için ayrım yapıldığı bunlar için tek bir harf kullanılması gerekliliği inandırıcılığı olmayan safsatalardır.
  çünkü soyadı kanunu 1934 yılında çıkarılmıştır. ilk nüfus kağıtlarının da bu sebepten 1934 yılından önce vuku bulması imkan dahilinde değildir. ancak atatürk'ün ilk nüfus cüzdanı hem yukarıda ki videoda hemde aşağıdaki linkteki gibi:
  (http://www.ata1919.org/resimlerle-atamiz-t1380.html ) ve de (http://www.becerikli.net/...in-Bilinmeyen-D%C3%B6nemi )'dir. dolayısıyla atatürk'ün ilk nüfus cüzdanının 1934 yılından önce piyasaya sürülmesi imkan dahilinde değildir. yani neymiş, atatürk'ün bir de ilk nüfus cüzdanı varmış. harf inkılabından en az altı sene daha geçmiş bu nüfus cüzdanları ortaya çıkmış. öyle sizin savunduğunuz türden bir durum olsa idi, daha ilk baştan bu şekilde ortaya çıkarırdı. demek ki altında başka bir çapanoğlu var. üstelik adının ilk ismi yok. ikincisi mustafa ismi nerede cüzdanda kayıp. buda mı harf inkılabının kurbanı.
  üçüncüsü kamal ismi ibranicede put, totem gibi anlamlara gelir.
  dördüncüsü "kamalizm" adı altında ve ona atıfla, o dönemde yayınlanan kitaplar var. isteyene kaynak verebilirim.
  beşincisi ve son olarak;
  "cumhuriyet halk partisi dördüncü büyük kurultayı program taslağı'nın giriş bölümünde yer alan ifadedir. (12.5.1935)
  ifadenin tamamı" partinin güttüğü bütün bu esaslar, kamâlizm prensipleridir."
  ayrıca kamâl ismi ibranice sözlüğe girdiğiniz zaman karşılık buluyor. bu sözlük ibranice alfabeyi desteklemediği için buraya giremiyorum. türkçe ordu, kale gibi anlamlara geldiği ise izaha muhtaç bir durum. zira bununla ilgili hiç bir kaynak göremedim.
  #15982471
 16. 1-1
  http://www.facebook.com/v...deo.php?v=203425113124699

  ayrıca kamal atatürk mustafa ismini sevmediğinden kullanmamıştır.
  #17473855
 17. 4-2
  kamal; yahudi dili olan ibranice'de totem, put manasına gelmektedir. neden kamal olarak değiştirildiği aleni ortada değil mi?
  #19640913
 18. 31
  adı en çok yanlış yazılan liderlerden biri olup, türkiye cumhuriyetinin kurucusudur.
  #20161100
 19. 20
  Atatürk'ün ilk etapta beğenip sonrasında bir şekilde beğenmediği isim.

  ilk etapta beğenip sonradan beğenmediği diğer bir şey de "k" harfi yerine "q" harfi kullanmak. Adını "qemal", "qamal" şeklinde yazmış, imzalamış ancak sonradan beğenmemiş ve "k" harfine geri dönmüş. Iyi de etmiş, qamal ne la?
  #20161209
 20. 3-1
  (bkz: rahat bırakın şu adamın yakasını)

  hakikaten de öyle yani...
  #20161224
 21. 3-3
  Kendisini eleştirenlere vatanhaini gözüyle bakılmasına sebep olan adamdır. Gerçi kendisi sebep olmamıştır. Ama kimsenin de dokunulmazlığı yoktur.
  #20161260
 22. 4-2
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/497311/+
  #21322289
 23. 20
  yanlışlıkla mustafa kemal atatürk denilen kişi.
  #23493964