bugün 2091 başlık

kızıl bayrak

 1. 3 3
  http://www.kizilbayrak.org/
  #1215185
 2. 2 2
  (bkz: tkip)
  #1879393
 3. 1 1
  1 ay sure ile yayini durdurulan devrimci yayin organi. son zamanlarda devletin sansur mekanizmasi her alanda kendisini gostermektedir.
  #4313719
 4. 4 4
  devletin sansür mekanizmalarına takılmıştır.

  Sosyalizm için Kızıl Bayrak olmaz da Halk için Kızıl bayrak olur ama dergi çıkar. Madem sansür de sınır yok demokrasilerde devrimcilerde hiç sınır yok!
  #4313724
 5. 10 -6
  (bkz: bir mizah dergisi olarak kızıl bayrak)
  #5828270
 6. 0 0
  (bkz: kizil bayrak)
  #5828294
 7. 0 0
  (bkz: en güzel kızıl)*
  #6083565
 8. 4 4
  ezilenlerin tek ve gerçek bayrağı.kutsaldır bir nevi.
  #6799633
 9. 3 3
  ezilenlerden yana,halklardan yana,emekçilerden yana olanların bayrağıdır.
  #10392003
 10. 3 3
  Rus veya sovyet bayrağı değil dünya emekçi halklarının kızıl bayrağının meşruluk kazandığı bir devlet olmasından kaynaklı rus veya sovyet bayrağı olarak nitelendirilebiliyor. Oysa ki tüm dünya halklarının ortak bayrağıdır. Kızıl bayrağımız.
  #11782274
 11. 1 -1
  ay yıldızlı nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızdır.
  #11782319
 12. 3 3
  Türkiye Komünist işçi Partisi'nin haftada bir çıkardığı yasal yayınıdır. ilk olarak 1994 de yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin içerisinde; gündeme, gençlik hareketine, işçi hareketine ve ezilen halkların mücadelesine dair pek çok yazı yayınlanmaktadır. Ayrıca komünizmin tarihsel perspektiflerine dair alıntı makaleler de bu gazetede göze çarpmaktadır.
  #12899276
 13. 2 0
  rusya komünist partisi tarafından, tekrar resmi bayrak olarak kabul edilmesi için imza toplanan bayrak.

  üç renkli rusya bayrağı ticari filo bayrağıymış. oysa orak çekiçli bayrak için on milyonlarca kişi ölmüş.

  birincisi, rus çarı putin buna izin verecek mi sizce?

  ikincisi, bayrağın değişmesi şanslı azınlığın filo yürütmesi için kullanılmasını değiştirmeyecek.

  üçüncüsü, çok haklı olduğunuz bir nokta var.

  orak çekiçli bayrak için on milyonlarca kişi katledildi.
  #25119091
 14. 0 0
  umudun sembolüdür.
  #28113290
 15. 1 1
  1976 baskısını aradığım dergi. kaç paraysa veririm.
  #28521730
 16. 0 0
  1800'lerin ingiltere'sinde yaşanan ayaklanmada, bir kenti ele geçiren işçilerden biri 30 binlik burjuva ordusuyla yaşanan çatışmada katledilince, diğer işçiler arkadaşlarının kandan kıpkırmızı olmuş gömleğini bir sopaya bağlayıp bayraklaştırdılar ve yürüyüşe geçtiler. O günden beri dünya işçi sınıfının ve komünizmin simgesi kızıl bayraktır.

  ayrıca haftalık çıkan sosyalist gazete.
  #29689973