bugün 2355 başlık

kılık kıyafet devrimi

 1. 5 5
  KILIK KIYAFET KANUNU
  Kanun No : 2596

  Madde 1- Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin (din görevlilerinin) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi caizdir.

  Madde 2- Türkiyede kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname ve talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

  Madde 3- Türkiyede bulunan Türklerin ve

  yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.

  Madde 4- Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiyeyi ziyaret etmeleri, icra Vekilleri Heyeti kararıyla tayin olunacak mercilerin müsadesine bağlıdır.

  Madde 5- Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel meri adetlere tabidir.

  Madde 6- Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

  Madde 7- Birinci maddenin hükümleri, bu kanunun neşri tarihinden altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren meridir.( geçerlidir.)

  Madde 8- Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur.
  #217266
 2. 1 1
  türk tarzı giyimin oluştuğu devrimdir.
  ne var ki amerikan kotu çıkana kadar.
  #217346
 3. 3 1
  laf olsun diye yapılmamış olan devrim
  #379839
 4. 3 3
  latife hanım'ın atatürk'ün yanında kara çarşaflı resimlerini görünce uygulama noktasında bazılarının ısrarla ata'ya muhalefet olduğunu görebilirsiniz.

  (bkz: kaliteyi uzaklarda aramak)
  (bkz: atatürk ü anlayamamak)
  #379847
 5. 1 1
  (bkz: atatürk ü anlamak)
  #379850
 6. 6 0
  demokratik ülkeler de gereksiz devrimdir.
  #379872
 7. 14 -7
  anlamsız olduğunu düşündüğüm, zaten zamanla değişecek olan kıyafetlerin, yaptırımla değiştirilmesini gereksiz bulduğum devrim. sanki 20 yıl öncesinin kıyafetlerini giyiyoruz..
  #1444276
 8. 2 2
  moda ile karıştırılmaması gereken devrimdir. 20 sene oncesinin kıyafetlerini giymeyiz cunku moda değildir.
  (#217266)
  #1444302
 9. 10 -6
  hangi amacı taşıdığını bir türlü kavrayamadığım inkılâp. bence gereksiz.
  #1444987
 10. 9 -1
  insanların ne giyeceğini bile devletin karar verdiği dönemin zihniyeti.
  #1445001
 11. 6 2
  kesinlikle gerekli olan, laiklik çerçevesinde gerçekleştirilmiş devrimdir. mustafa kemal atatürk'ün ülkeyi din etkisinden çıkarıp, çağdaş medeniyetler seviyesine götürmesi yolundaki ilk adımlardan biridir. bu derece gerekli bir devrime gereksiz demek ise sadece üzücüdür.
  #1445148
 12. 9 1
  cumhuriyet'in en büyük yanlışlarından biri. kravatlı mehmet ali erbil'lerin, çok modern giyinmiş(!) seda sayan'ların devrimi, ne kadar ilerledik, çağ atladık, atatürk'ün amacı bu devrimle yeni zihni altyapıyı hazırlamaktı, bunu anlıyoruz, gerzek değiliz ama cami imamlarına kadar karışılması, avrupa özentisi bir kıyafet tarzının benimsenmesi bana göre yanlış, sen avrupa'ya kafa tutuyorsun, sonra gidip aynen onlar gibi giyinmeye çalışıyorsun, üstelik bunu kanunla yapıyorsun, olmaz, halka rağmen kanun tutmaz, tutmadı, bu dönüşüm olacaksa kendiliğinden olacak, başörtülü gördüğü her yerde işte şeriat geliyor diye cumhuriyet gazetesinin bağırması bu yüzden, öyle şartlanmış, al sana kravatlı ahmet türk, al sana başı açık leyla zana, hepsi süper insanlar, olmaz, olamaz..
  #1454931
 13. 6 0
  gerekli olan bir devrimdir. zira bırak 20 yılı yüz yıl öncesinin kıyafetlerini giyenler olduğu bir gerçektir.
  (bkz: kara çarşaf)
  #1454934
 14. 3 -1
  hayatımın hic bir döneminde desteklemediğim ve desteklemeyeceğim devrimdir.insanlar ne giyeceğinde özgür olmalıdır isteyen batılı gibi giyinip isteyen doğulu gibi giyinebilmelidir.Kimse kimsenin mini eteğinede başörtüsünede karışmamalıdır. Nitekim yapılan devrimden sonra batılı gibi giyinmeye başlayan türkiyede ne oldu hic bir şey sadece batılı gibi giyindik çünkü o devirde batı ilerideydi. Eğer söz konusu avrupa ülkeleri değilde çin olsaydı çinliler gibi mi giyinecektik yani. Bugün dünyaca ünlü armani kapalı çarşıdan türk motifleri ve kumaşları almakta ve modernize ettiği bu ürünleri kendi etiketiyle satmaktadır. Bunca yıllık tarihi olan bir millet batılılar gibi giyinmek yerine kendi 3000 yıllık tarihinin motiflerini modernize etse çok daha iyi olmaz mıydı? Her gencin altında amerikan kotu her kadının üstünde fransız esintileri görmekten daha iyi olurdu diye düşünüyorum. tabii herşeyin başı özgürlük. kimse kimseye zorla bir şey giydiremez elbette ; ama kendi tarhimizi yaşatmamıza olanak verilseydi daha şık giyinebilirdi bu ülkenin insanları zannımca.
  #1482957
 15. 2 2
  kaynak http://www.ataturkiye.com

  atatürk, 23 Ağustos 1925 te Kastamonu ve ineboluya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek giysi devriminin ilk işaretini verdi. Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz diyen Atatürk, 27 Ağustos 1925te de ineboluda Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü gerekliliğini belirtmiştir.
  Atatürkün uyarması üzerine daha 25 Kasım 1925 tarih ve 671 Sayılı Şapka Kanunu çıkmadan önce vatandaşlar şapkayı giymiş ve bu yenilik, medeni kıyafet değişimi olarak halk arasında iyi karşılanmıştı. Bundan sonra, cüppe ve sarık giymek yasaklanmış, bu kıyafetleri giyme hakkı yalnız din adamlarına tanınmıştı.
  #2341645
 16. 6 -4
  yer yüzünün en komik devrimidir. devletin halk üzerindeki en büyük dayatması olmuştur kanımca.
  #2629781
 17. 1 1
  amerikan bayraklı kıyafetlerle sağda solda karşılaşınca nerede devrim diye düşündürten devrim. oysa bakalım 3. madde de ne denmiş?
  "Madde 3- Türkiyede bulunan Türklerin ve

  yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve levazımını taşımaları yasaktır."
  #5351757
 18. 2 2
  ceket: 150 tl
  fötr: 30 tl
  gömlek: 50 tl
  ayakkabı: 150 tl
  pantolon: 70 tl

  günümüz itibariyle 450 tl ye tekabül eden devrimdir.
  #5351807
 19. 2 2
  kendi içerisinde bütünlük içeren türk devriminin aşamalarından bir tanesidir. bu veya diğer devrimleri eleştirmek için tekillikten ziyade bütünlük esası benimsenmelidir. yani bu devrimi gereksiz görüp, misal harf devrimini gerekli görmek tutarsızlığı ifade eder.

  hedefini modernlik ve çağdaş dünya olarak belirleyen kurucu ve fikir arkadaşlarının bu ve buna benzeyen eylemlerini eleştirmek yerine, bir veya birkaç adamın bu kararları vermesini ve uygulamasını eleştirmek bence daha mantıklıdır, eleştiren arkadaşlara duyurulur. yani, dünya üzerinde meydana gelen birçok olay iktidar ve güce sahip olma üzerine kurguludur. çağdaş ve modern bir hayat yaşamak isteyenler -türkiye örneğinde- kurucunun fikirlerini savunur, bunlardan ilham alır. istemeyenler de kendi hayat tarzlarına uygun bir kişinin fikirlerini savunur ve ondan ilham alır.

  birşeyi tartışmaya açmak veya tartışmaktan ziyade ne uğruna tartıştığımızda önemli. gerçekçi olmak gerekirse, kurucunun fikir ve icraatlarını beğenmeyen kişiler sanmıyorum ki kurucu gibi böyle bir ülkenin kurucusu olma fırsatını yakalasalar kendi hayat görüşlerine paralel böyle kanunlar çıkarmasınlar.
  #5351849
 20. 6 -4
  iyi ki yapılmış devrimdir. atam sen mezarında rahat uyu senin izindeki gençler senin düzenini korur.
  #8835737
 21. 1 1
  günümüzde yeni bir tekrarının yapılması gereken devrimdir.
  #8835897
 22. 2 -2
  kanun zoruyla bir milletin kıyafetini değiştirmenin normal ve doğru bir şey olduğu hakkında sundukları şeylerin basitliği insanı şaşırtacak niteliktedir işte kıyafet devriminin yapılması için sunulan sebepler:

  kıyafet inkılabıyla, geri kalmış bir milletin düşünce hayatında değişmeler olur. durgunluk, donukluk ve meskenetin yerini hareket, canlılık ve faaliyet alır. geri kalmışlık elbisesinden soyunuvermekle, göz açıp kapayacak kadar kısa bir zaman içerisinde, maziden kalma tüm zaafları üzerinden atar. yeni kıyafeti giyivermekle hele hele bu, medeni ve ileri bir milletten alınmışsa milletin varlığında ve hayat tarzında ani değişmeler olur ve artık kendisinin ileri bir millet olduğu bilincine varır ve kendini gelişmiş milletler arasında görür. hatta, dahası var, diğer milletler kendisine takdir ve hürmet gözüyle bakmaya ve onu da kendilerinden saymaya başlarlar. yani o ileri milletlerin hayat tarzını benimsedi mi, yeniden canlanır silkinir ve arınır. ve bu milletler gibi, kendine güvenir, şahsiyetini tanır.
  #11906984
 23. 1 -1
  cidden gerekçeleri anlayamayacak kadar darkafalı olan insanlar olduğunu yirmibirinci yüzyılda bile canlı örnekler üzerinden görünce, neden bir dayatma şeklinde getirildiği daha iyi anlaşılan devrimdir. kaldı ki yine 10 senelik bir zihniyetin yerleşmesiyle içi yavaş yavaş boşaltılan devrimdir.

  (bkz: giresun valiliği nden etek boyu genelgesi)
  #12107056
 24. 1 -1
  kıyafet devrimi gelmeden önce, biliyorsunuz kara çarşaf denilen şeyler giyiyordu bayanlar, hala giyiyorlar da , işte o zamana dönelim.

  bazı uyanıkspor erkekler kara çarşaf ile kadın kılığına girerek kapıları çalıyordu. tabi osmanlı halkı yardımsever, misafirperver, içeriye alıyordu bayan, çarşaflı erkeği. e abi bir gözün gözüküyor nasıl anlasın. içeriye girip kadına tecavüz edip çıkıyordu çarşaflı şerefsiz adam.
  #13204855
 25. 3 -3
  fes gibi güzide bir şapkayı bitirmiştir.
  #13204934