kıbrıs sorunu

entry 23 galeri 3 video ses iyilertrends
 1. 1.
  kıbrıs, 2. selim zamanında, 1571 yılında venedik cumhuriyetinden alınmıştır. adada 308 yıl boyunca türk yönetimi egemen olmuştur. 1877-1878 osmanlı-rus savaşını osmanlı devleti kaybedince, bir rus ordusu tuna'yı atlayıp yeşilköy havaalanına kadar gelmiştir. diğer bir rus ordusu da kafkasları aşarak trabzon'a kadar olan doğu karadeniz bölgesini işgal etmiştir. boğazların tehlikeye girdiğini, bu yoldan rusya'nın akdenize ineceğini ve böylece hindistan yolunun tehlikeye gireceğini gören ingiltere ise babıali'ye bir teklif sunmuştur. bunun sonucunda osmanlı devleti 4 haziran 1878 tarihinde ingiltere ile istanbul antlaşmasını imzalamış; rusya, batum, ardahan ve kars'ı işgal altında tuttuğu sürece osmanlı devletini savunma yükümlülüğünü ingiltere üstlenmiştir. buna karşılık da osmanlı devleti, ingiltere'nin kıbrıs'a asker çıkarmasına ve adayı idare etmesine izin vermiştir. ancak adanın mülkiyeti osmanlıda kalmıştır. 1 temmuz 1878'de ise ilk anlataşmaya ek olarak başka bir antlaşma daha imzalanmıştır. buna göre de, rusya, kars ve ermenistan'da işgal ettiği yerleri boşalttığı takdirde ingiltere de adayı boşaltacaktır. böylece ingiltere, kiracı olarak kıbrıs'a çıkmıştır.

  birinci dünya savaşında osmanlı devleti müttefik devletler safında savaşa girmiştir ve bunun üzerine de ingiltere 5 kasım 1914'te yayınladığı "krallık konseyi emirnamesi" ile kıbrıs'ı ilhak ettiğini ilan etmiştir. osmanlı savaşı kaybetmiş, ardından gelen kurtuluş savaşı sonucunda konunun lozan'da görüşülmesine karar verilmiştir. lozan'ın 20. maddesine göre türkiye, ingilyere'nin kıbrıs'ı ilhakını tanımıştır. böylece kıbrıs'ın egemenliği hukuken ingiltere'ye geçmiştir.

  konunun özü şu aslında; kıbrıs, tarihi boyunca hiçbir zaman yunan adası olmamıştır. buna karşılık iskan politikası sonucunda osmanlı adaya rumları göç ettirmiştir ve zamanla rum nüfusu türk nüfusunun 5 katına çıkmıştır. yalnızca bu sebepten dolayı rumlar adanın yunanistan'a bağlanması gerektiğini iddia etmiştir. ve bundan dolayı da adanın sahibi olan ingiltere'yi bıktırıp adayı terketmelerini sağlamak için çeşitli örgütler kurmuştur. *

  ikinci dünya savaşından sonra pek çok sömürge self-determinasyon sonucu bağımsız olmuştur. rumlar da bu hakkın kendilerine verilmesi gerektiğini söylemiştir. lakin self-determinasyon kadar geçerli olan bir başka ilke de "ahde vefa" ilkesidir; imzalanan antlaşmalara uyulmalıdır. yürürlükte olan lozan bu bağlamda önemlidir.

  türkiye de bundan dolayı, kıbrıs'ın egemenlik haklarını ingiltere'ye devrettiğini, eğer ingiltere adayı boşaltacaksa adayı eski sahibine yani türkiye'ye vermesi gerektiğini söylemiştir. ancak buna rağmen rumlar ısrarlarını sürdürmüş ve 1954'de konuyu birleşmiş milletler'e taşımışlardır. lakin ingiltere de self determinasyon hakkının herkese verilemeyeceğini söylemiş, rumlar yine bir sonuç elde edememiştir.

  1960'da bir kıbrıs devleti kurulana dek yaşanan sorunlar kısa ve özet olarak böyledir. bu bağlamda, sorunun kökenine baktığımızda, gayet objektif bir şekilde değerlendirildiğinde dahi haklı olan taraf türkiye'dir. yunanistan'ın adada hak iddia etmesi için geçerli bir nedeni yoktur.

  edit: tamamiyle el emeği göz nurudur, alıntı değildir.
  #5057680 :)
 2. 2.
  (bkz: nalet olsun)
  #5377594 :)
 3. 3.
  türkiye'nin sorunlarını sürüncemede bırakma geleneğinin yavru versiyonudur.
  #5377927 :)
 4. 4.
  üzerinde araştırma yapmadan, düşünülmeden konuşulmaması gereken bir konudur.

  Ulus Bakerle Kibrisin siyasi tarihi uzerine 19 Agustos 2003 tarihinde Aras Ozgun tarafindan yapilmis bir video soylesisini dinlemek konuya giriş açısından faydalıdır.  (bkz: bir siyaset meydanı olarak uludağ sözlük)
  #9054506 :)
 5. 5.
  bitmeyecek sorun.
  #9054514 :)
 6. 6.
  el kadar ülkedeki avuç kadar insanın, ingiltere'nin 'böl ve yönet' politikası sonucu birbirine düşman kesilmesi ile başlayan süreçtir.
  #10922517 :)
 7. 7.
  kktc, türkiye ye bağlanmadan bitmeyecek olan sorun. ya da abd oraya da barış götürecek.
  #12454668 :)
 8. 8.
  dış politikada 0 da 0 el var 0 olarak devam eden hiç bir başarısı olmadığı halde yandaş medya tarafından şişirilen akp ve ahmet davutoğlunun yine kolaya kaçarak rumlarla türkleri tek bir ülke olarak birleştirelerek çözmeye çalıştığı sorundur.
  #12454700 :)
 9. 9.
  KIBRIS SORUNUNUN KAPSAMLI
  ÇÖZÜMÜ iÇiN
  ANLAŞMA TEMELi


  KIBRIS SORUNUNUN
  KAPSAMLI ÇÖZÜMÜ

  Bizler, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin demokratik olarak seçilmiş liderleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin himayelerinde yürütülen ve her bir tarafın bir diğerinin siyasi eşiti olarak sadece kendisini temsil ettiği ve başkasını temsil etmediği müzakereler yoluyla Kıbrıs Meselesini tüm yönleriyle aşağıda kapsamlı şekilde belirtildiği gibi özgürce çözmeye karar verdik:

  Madde 1 Kuruluş Anlaşması

  1. Ekte sunulan Kuruluş Anlaşması’nın1 ana maddeleri ve ilaveleri’nde özellikle işaretlenmiş bölümleri ve <parça devletler> arasındaki sınırları belirleyen harita üzerinde anlaşmaya varılır. Taslak ilaveler bir bütün halinde 28 Şubat 2003 tarihinden geç olmamak kaydıyla tamamlanacak olan anlaşmanın temeli olarak kabul edilir.

  2. Tüm Taslak ilaveler ekte sunulan tedbirler eşliği ve yardımıyla sonuçlandırılır.2

  3. Genel Sekreter anlaşmanın tamamlanma sürecinin sonuçlarını tasdik etmeye ve anlaşmanın sonuçlandırılması için, zaruri olması halinde önerilerini dahil etmeye davet edilir.

  4. Sonuçlandırılmış Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği’ne katılım konusu da dahil, kurulacak yeni düzenin hayata geçirilmesiyle ilgili diğer belirtilen hususlarla birlikte her iki tarafça 30 Mart 2003 tarihinde referanduma sunulur.

  5. Kuruluş Anlaşması ayrı ayrı ve eşzamanlı yapılacak referandumlarda onaylanmadığı taktirde hükümsüz ve geçersiz olur ve işbu kapsamlı çözümde öngörülen taahhütlerin başka hiçbir yasal etkisi kalmaz.

  Madde 2 Kıbrıs’ta kurulacak yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin Antlaşma

  Kuruluş Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini müteakip, Genel Sekreter’in daveti üzerine ve kendisinin (veya temsilcisinin) de hazır bulunmasıyla Kıbrıs’ın iki Eş başkanı ekte sunulan Antlaşma’yı3 Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık ile birlikte imzalar, ve sözkonusu Antlaşma Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 102. maddesi uyarınca uluslararası bir antlaşma olarak kayda geçirilir.

  Madde 3 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar için sunulacak hususlar

  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi’nden ekte belirtilen kararların alınmasını istemeye davet edilir.4

  Madde 4 Avrupa Birliği’ne katılım şartları

  Avrupa Birliği’nin 24 ve 25 Ekim 2002 tarihlerinde Brüksel’deki Avrupa Konseyi kararlarında belirtildiği üzere kapsamlı bir çözümün hükümlerini kabul etme ve uygulanışına yardımcı olma istekliliğini müteakip, ekteki Protokol’un Kıbrıs'ın Avrupa Birliği’ne katılım şartlarını belirleyen Antlaşma’ya eklenmesi ve sözkonusu Protokol’un Kopenhag’daki Avrupa Konseyi kararlarına ilave edilmesinin Avrupa Birliği’nden talep edilmesi kabul edilir.5

  Glafkos Klerides Rauf Denktaş
  Kıbrıs Rum tarafı adına Kıbrıs Türk tarafı adına

  ***

  Elen Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı, Kıbrıs sorununun sözkonusu kapsamlı çözümünü kabul eder ve Kıbrıs’ta kurulacak yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 102. maddesi uyarınca uluslararası bir antlaşma olarak kayda geçirilecek ekli Antlaşma’yı6, Kıbrıs’la birlikte imzalama yükümlülüğü altına girer.


  imza imza imza
  Elen Cumhuriyeti Büyük Britanya ve Türkiye Cumhuriyeti
  Kuzey irlanda Birleşik Krallığı

  ***

  Şahit

  Kofi A. Annan
  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
  #14919849 :)
 10. 10.
  çözülmesi için en doğru zamanın şu aralar olduğunu düşündüğüm sorundur. hazır da yunanistan'da ekonomik kriz var. zaten bizim amacımız kıbrıs adasının tamamının türkiye'ye bağlanması veya türk devlet altında birleşmesi değil. iki tarafında tanınacağı iki ayrı devlet kurulması.
  #15818443 :)
 11. 11.
  siyasiler tarafından ''kıbrıs sorunu yoktur, rum sorunu vardır'' diye düzeltilip durulacak sorundur.
  #15818465 :)
 12. 12.
  rauf denktaşın çözmeye ömrünün yetmediği hiç bir zaman çözülmeyecek sorun.
  #19235416 :)
 13. 13.
  1571 yilinda Venedikliler'den alindi. 4 Hazirab 1878 yilinda Kibris 25 yilligina Ingilizler:e kiraya verildi. I. Dunya Savasi icerisinde Ingiltere Kibris'i kndi topraklarina kattigini ilan etti. Lozan Baris Antlasmasi ile Kibris'in Ingilizler'e ait oldugu kabul edildi. Ingiltere'nin (bkz: 1954 ten itibaren Kibris tab cekilmesi uzerine Adadaki Rumlar Turkleri katletmeye baslayinca Turk-Yunan iliskileri bozulmaya basladi) Rumlarin adayi Yunanistan'a katmak (ENONIS) icin (bkz: Turkleri katletmeye baslamari uzerine Turkiye Yunanistan ve Ingiltire arasinda 11 Subat 1959 da Zurih Antlasmasi imzalanarak bagimsiz Kibria Cumhuriyeti nin kurulmasi kararlastirildi) 19 Subat 1959'da Turkiye, Yunanistan, Ingiltere, Kibris Turk ve Rum topluluklarinin temsilcileri (bkz: Londra Antasmasi)'yla bagimsiz Kibris Cumhuriye'tinin kurulmasini kabul ettiler. Yunanistan'in (bkz: ENOSIS)'i gerceklestirmwk icin tekrar harekete gecmesi uzerine Turkiye, Zurih ve Londra antlasmalarindan dogab garantorluk hakkina dayanarak 20-22 Temmuz ve 14-16 Agustos 1974 yilinda Adaya asker cikardi. Boylece Turklerin can ve mal guvenligi saglandi. (bkz: 1975 yilinsa Kibria Turk Federe Devleti 15 Kasim 1983 yilinda ise bagimsiz Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti kuruldu).
  #22022747 :)
 14. 14.
  Ab'ye girmek için açılması gereken 14 fasla engel oluşturmaktadır.
  #22022768 :)
 15. 15.
  ver kurtul'cu zihniyetle çözülemeyecek sorundur.
  #23458570 :)
 16. 16.
  Sik kurtulci zihniyet ile çözülmesi gereken sorun.
  #23458586 :)
 17. 16.
  bugün bu sorunu çözmeye yanaşmayan rum tarafı, yarın türkiye nin kendi çözümünü kabul etmek zorunda kalacak.
  #25174187 :)
 18. 17.
  türkiyenin adanın güneyini bombalayıp dağı taşı dümdüz etmesiyle çözüme kavuşacak olan sorundur.
  #25174210 :)
 19. 18.
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1185573/+
  #34117796 :)
 20. 20.
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1190947/+
  #34179259 :)
 21. 21.
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1191099/+
  #34180611 :)
 22. 22.
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1196201/+
  #34238938 :)
 23. 23.
  Elhamdülillah yakın zamanda olmayacak sorundur. Bir adamın kredi kartı yoksa kredi kartı sorunu olmaz, kıbrısımız olmazsa kıbrıs sorunumuz da kalmayacak.
  #34239038 :)