iyot sayısı

  1. 1.
    bir yağın yapısındaki doymamışlık derecesi için bir ölçüdür. iyot sayısı 100 gram yağ tarafından tutulabilen iyot miktarını gösterir. örneğin iyot sayısı 120 demek bu yağın 100 gramının 120 gram iyot bağlayabileceğini göstermektedir. iyot sayısının yüksekliği yağın yapısındaki doymamış yağ asitlerinin oranının yüksekliğini gösterir.

    doymamış yağ asitlerine bütün halojenler bağlanabilsede gıda kimyası açısından iyot bağlanması önemlidir. yağ asidinin yapısında çift bağ sayısı arttıkça o yağa bağlanacak iyot miktarı da artacaktır.
    #5037884 :)