istinaden

 1. 0 0
  "bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek" olarak tanımlanmıştır tdk tarafından..
  #1753609
 2. 0 0
  bağlı olarak, birlikte anlamı taşıyan sözcük.
  buna istinaden, konuya istinaden şeklinde kullanılır.
  #3696659