istinaden

  1. 0 0
    "bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek" olarak tanımlanmıştır tdk tarafından..
    #1753609
  2. bağlı olarak, birlikte anlamı taşıyan sözcük.
    buna istinaden, konuya istinaden şeklinde kullanılır.
    #3696659