istinabe

 1. 1.
  bir mahkemenin başka bir mahkemenin yetki alanına giren bir işin yapılması için yetkili mahkemeden yardım alması..burada yetkiden maksat coğrafi anlamda yetkidir.
  #220298 :)
 2. 2.
  (bkz: naip)
  #2536885 :)
 3. 3.
  UYGULAMADA yurtdışındaki mahkemelerle yapıldığından kullanılan isim. türkiye içindeki mahkemeler sözkonusu olduğunda buna talimat deniliyor.
  #3830978 :)
 4. 4.
  Davanın görülmekte olan mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması.
  #5245293 :)
 5. 5.
  Birisinin yerine geçerek onun adına bir kısım işleri görmektir.
  Hukuki bir terim olarak istinabe; mahkemeler, savcılıklar ve icra müdürlükleri arasında, yetki sahaları dışındaki bir takım iş ve işlemlerin yapılması ilgili birimden istinabe yoluyla. uygulamada talimat adıyla da anılır.
  #6348869 :)
 6. 6.
  ingilizcesi: rogatory
  #10910700 :)
 7. 7.
  istinabe; görülmekte olan bir davada tebliğ, şahit ve bilirkişilerin dinlenmesi, keşif, yemin, sorgu gibi yargılamanın gerektirdiği işlemleri yapmak üzere bir mahkeme tarafından diğer bir mahkemeye yetki verilmesi, hukuki yardımda bulunulması işlemidir.
  #15437004 :)
 8. 8.
  istinabe, aynı türden iki idarenin birbiri ile yazışmasıdır.
  yalnız bu idareler farklı mülki idare birimlerinde olursa istinabe olarak adlandırılır.
  örneğin, kilis icra müdürlüğü konya karatay icra müdürlüğüne bir yazı yazarsa ve ondan birtakım taleplerde bulunursa istinabe yapmış olur.
  #22713092 :)

istinabe ile alakalı başlıklar