istinabe

 1. 1.
  bir mahkemenin başka bir mahkemenin yetki alanına giren bir işin yapılması için yetkili mahkemeden yardım alması..burada yetkiden maksat coğrafi anlamda yetkidir.
  #220298 :)
 2. 2.
  (bkz: naip)
  #2536885 :)
 3. 3.
  UYGULAMADA yurtdışındaki mahkemelerle yapıldığından kullanılan isim. türkiye içindeki mahkemeler sözkonusu olduğunda buna talimat deniliyor.
  #3830978 :)
 4. 4.
  Davanın görülmekte olan mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması.
  #5245293 :)
 5. 5.
  Birisinin yerine geçerek onun adına bir kısım işleri görmektir.
  Hukuki bir terim olarak istinabe; mahkemeler, savcılıklar ve icra müdürlükleri arasında, yetki sahaları dışındaki bir takım iş ve işlemlerin yapılması ilgili birimden istinabe yoluyla. uygulamada talimat adıyla da anılır.
  #6348869 :)
 6. 6.
  ingilizcesi: rogatory
  #10910700 :)
 7. 7.
  istinabe; görülmekte olan bir davada tebliğ, şahit ve bilirkişilerin dinlenmesi, keşif, yemin, sorgu gibi yargılamanın gerektirdiği işlemleri yapmak üzere bir mahkeme tarafından diğer bir mahkemeye yetki verilmesi, hukuki yardımda bulunulması işlemidir.
  #15437004 :)

istinabe ile alakalı başlıklar