25 nisan 2014, cuma
722 başlık
kapat

istanbul un eski adları

 1. 22
  istanbul'a verilmiş adlar.140 isim ve unvan kullanıldığı söylenir.
  -konstantinopolis
  -roma
  -asitane
  -dersaadet
  -el faruk
  -islambol
  -darü'l hilafe
  -belde-i tayyibe
  -novaroma
  -deraliye bunlardan bazılarıdır.
  #857638
 2. 22
  mahmiye i istanbul
  mahmise i istanbul
  islambul
  #1277660
 3. 88
  Grekçe: Vizantion
  Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma
  Rumca: Konstantinopolis, istinpolin, Megali Polis, Kalipolis
  Slavca: Çargrad, Konstantingrad
  Vikingce: Miklagord
  Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli
  Arapça: Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma
  Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul
  Osmanlıcada: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, istanbul, islambol, Darüs-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darül-Hilafetül Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-i Saadet
  #1325126
 4. 1-1
  gencsaü'de açılmış bir topicdir.
  #1325181
 5. 11
  bulmacalarda da sıkça karşımıza çıkan isimlerdir.
  #1325833
 6. 22
  (bkz: deraliyye) veya (bkz: deraliye)
  #5914481